Val 2018 – Så får Nacka nyanlända att rösta

vallokal
Politikerna har i vissa kommundelar en tuff uppgift framför sig för att locka väljare 2018
Nacka kommun går inför kommunvalet 2018 ut med information om valet på flera språk.
Sedan är det upp till partierna att informera om sin politik.
Det säger valnämndens ordförande i Nacka, Bo Bergkvist (M).

– Grundinriktningen, kommunen åtas sig vad vi är ålagd att göra. Sedan är det upp till partierna att informera om sin politik, säger Bo Bergkvist.

Mitt i: Har ni en prognos hur stor andel av nyanlända som kommer att rösta?

– Nej, bara historiska data, säger Bo Bergkvist.

Tidigare val har Fisksätra och några andra områden i kommunen av ”tradition” haft lite lägre deltagande i valet.

– Många nationaliteter är inte vana vid att rösta, det är en komplex situation. En del nysvenskar har svårt att tillgodogöra sig information, då ligger det an på partierna, säger Bergkvist.

Mitt i: Är det viktigt att få nyanlända att rösta?

– Ja, alla medborgare är viktiga. Det är en demokratisk fråga att rösta, säger Bo Bergkvist.