ANNONS

Nacka överklagar bakläxa i LSS-mål

Socialnämnden i Nacka har beslutat att överklaga en dom i ett LSS-ärende.
Socialnämnden i Nacka har beslutat att överklaga en dom i ett LSS-ärende.
Socialnämnden ville inte "gå över huvudet" på en hjälpsökande i ett LSS-ärende.

Nämnden fick bakläxa och böter.

Nu överklagar socialnämnden.
ANNONS

I april 2015 beviljade socialnämnden i Nacka en person hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personen skulle få hjälp ett antal dygn per månad under drygt ett år.

Enligt socialnämnden hade den enskilde i det här fallet uttryckt önskemål om att göra ett eget val av vem som skulle ge hjälpen. Men enligt socialnämnden hade personen trots nämndens försök att påskynda valet ”föredragit en lång betänketid”.

Allt för lång, ansåg Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och anmälde socialnämnden för att inte ha hjälpt personen tillräckligt.

IVO anser att det är socialnämnden som har ansvar för att en enskild får en beviljad insats, oavsett vem som ska verkställa insatsen. Att det finns kundval innebär enligt IVO inte att nämnden kan friskriva sig från ansvaret att lämna erbjudande om vem som ska ge hjälpen.

Socialnämnden argumenterade emot, det kan vara befogat att en kommun kommer med konkreta erbjudande i vissa fall, men om personen har kapacitet att göra valet självt anser nämnden att det kan vara ett ingrepp i ”konkurrensneutraliteten”, och ett val över huvudet på personen.

Men Förvaltningsrätten gav IVO rätt i en dom den 2 juni.

Socialnämnden har inte varit tillräcklig aktiv i arbete med att hjälpa personen, och kommunen ska betala 71 776 kronor i en särskild avgift.

Socialnämnden i Nacka beslutade förra veckan att överklaga. Nämnden anser att det saknas praxis och vill veta hur långt en kommun är skyldig att bistå en enskild att välja insats.

ANNONS

Socialnämnden begär även att få slippa att betala den särskilda avgiften.