Nacka överkört om t-banestationer

Kommunantikvarien i Nacka kritiserar landstinget för att redan ha satt namn på de nya tunnelbanestationerna i Nacka utan att kommunen fått säga sitt.

”Nacka kommun har inte erbjudits möjlighet att samråda kring namnvalet, inte heller informerats genom remissförfrågan”, skriver kommunantikvarie Niss Maria Legars i brevet.

Hon påpekar att Nacka kommun beslutar om väg- och platsnamn inom Nackas gränser.

”Kommunen hanterar namnärenden utifrån god ortsnamnssed enligt Kulturmiljölagen. Ortsnamnen hänger intimt samman med kulturlandskapet och dess historia. Det är av den anledningen betydelsefullt att namngivning används korrekt utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv”, skriver Legars.

Antikvarien begär nu att Nacka får reda på skälen till att t-banestationerna redan ska ha fått namn och också får tillfälle att yttra sig.

Enligt landstingets presstjänst sker namngivning på t-banestationer så att polis och ambulans, liksom de som kör tågen, lätt kan hitta till rätt station. Landstingets säkerhetsdirektör är den som tar dessa beslut.

Säkerhetsdirektör Lars H Eriksson säger till Mitt i hans arbetsuppgift i stort bara är att kontrollera att förslagen på stationsnamn inte kolliderar med redan befintliga stationsnamn.

– Jag förutsätter att namnförslagen har gått igenom en procedur av andra inom landstinget. Jag gör inga efterforskningar, jag kontrollerar endast att namnen inte kolliderar med andra stationsnamn.

Lars H Eriksson säger att han personligen kan tycka att eftersom Nacka har reagerat borde landstinget lyssna på det, men att Nacka i så fall får vända sig till förvaltningen för utbyggd tunnelbana, som bestämt stationsnamnen.