Nacka sågar utredning om träperronger

Nacka sågar de utredningar som hittills gjorts om träperrongernas framtid på Saltsjöbanan.

SL väntas besluta om perrongerna tidigast i februari.

Flera åldersstigna träperronger på Saltsjöbanan behöver rustas upp när Saltsjöbanan renoveras.

Om detta har Mitt i skrivit tidigare.

Landstingets trafikförvaltning ser helst att träperrongerna byts ut mot betongperronger, vilket bättre skulle uppfylla dagens krav.

Strax före jul skickade kommunantikvarien i Nacka, tillsammans med kommunens trafikenhet, en kritisk tjänsteskrivelse till landstingets trafikförvaltning.

De utredningar som hittills gjorts har inte tillräckligt beaktat perrongernas kulturhistoriska värden, skriver kommunen. Utgångspunkten bör vara att träperrongerna i så stor utsträckning som möjligt bevaras.

Tomas Ramstedt, projektledare vid landstingets trafikförvaltning utesluter inte träperronger på Saltsjöbanan även i framtiden. Här vill trafikförvaltningen vara överens med Nacka kommun, menar han.

– Absolut, självklart vi gör det i samarbete, vi vill absolut vara överens om saken, så att vi får en bra lösning.

Ett förslag om perrongerna väntas tidigast i februari.

– Annars kan det dröja tre månader. Och det hänger också på att vi kommer överens, säger Tomas Ramstedt.