Nacka sjunker i miljörankning

Nacka kommuns miljöarbete står sig sämre i år i en jämförelse med andra kommuner än det gjorde förra året. Det visar tidningen Aktuell Hållbarhets rankning. Nacka hamnar i år på plats 143 av 245. Förra året låg kommunen på plats 52.

Det är åttonde gången som Aktuell Hållbarhet granskar kommunernas miljöarbete.

Rankningen bygger dels på en enkät, dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete. Svar och data sammanvägs sedan i en totalpoäng.

Målet är att få en bild av hur aktivt kommunernas miljöarbete är och höga deras ambitioner är.

45 av Sverige 290 kommuner är inte med i jämförelsen.