Nacka sneglar på Sollentuna – utreder linbana

Sollentuna kommun vill att linbanan till Väsjön ska bli en del av SL:s kollektivtrafik - något som kan kräva en lagändring.
Sollentuna kommun vill att linbanan till Väsjön ska bli en del av SL:s kollektivtrafik - något som kan kräva en lagändring.
Sollentunas vision om en linbana har smittat av sig.

Nu utreder Nacka kommun en linbana mellan Sickla och Henriksdal.

– Det är självklart positivt för oss, säger Mattias Berg på Sollentuna kommun.

Sollentuna har fått sällskap i sin strävan efter en linbana som kollektivtrafiksystem. I Nacka kommun utreds just nu en förbindelse mellan det expansiva området Henriksdal och knutpunkten Sickla – som redan idag har tvärbana och dessutom chans på en tunnelbanestation när den nya blå linjen står klar.

En av förebilderna är Göteborg, men även Sollentuna bidrar med erfarenheter och inspiration.

– Det är två kommuner som har kommit långt i utvecklingen, säger Petra Carlenarson, projektchef på Nacka kommun.

Omvänt kan Sollentuna dra nytta av Nackas planer.

– Det är självklart positivt för oss. Ju fler parter vi är i samtalen med landstinget och SL, desto lättare är det att hitta affärsmodeller och en ekonomisk lösning, säger Mattias Berg på Sollentuna kommun.

I Nacka väntar man nu på de första rapporerna från en konsult som börjat utreda frågan.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, skriver i ett mejl till Mitt i:

”Jag tycker så klart att det är en intressant idé, annars skulle vi ju inte utreda frågan. Sen får utredningen visa hur realistisk idén är, vad det skulle kosta och vilka som kan vara med och finansiera det i så fall. Jag har inte sett något om det än.”