Nacka tingsrätt fick pulverbrev

Nacka tingsrätt fick den 14 oktober ta emot ett brev som innehöll ett brunt pulver.

– Vi tar det på allvar, säger Cecilia Klerborn, myndighetschef.

Cecilia Klerborn, myndighetschef vid Nacka tingsrätt, säger att det inte var någon slump att brevet adresserats till tingsrätten.

– Nej, det var ingen slump, det bedömer jag inte. Det har förekommit på flera andra myndigheter att de fått brev med pulver i.

Hur allvarligt ser ni på det här?

– Det är väldigt svårt att säga. Vi vet att det skickats brev till olika myndigheter som innehållit mjöl, sand etcetera. Vi tar det på allvar.

Händelsen är enligt Klerborn ändå ovanlig när det gäller Nacka tingsrätt. Under det år hon jobbat på tingsrätten är det första gången det hänt.

– Vi polisanmälde. Polisen hämtade brevet. Vi sanerade det rum brevet hanterats i. Det var inget behov av utrymning. Vi har ännu inte fått svar från polisen vad brevet innehöll.

Tingsrätten har inte ändrat några rutiner efter händelsen:

– Vi har skött det enligt gällande rutiner. Personalen som hanterar posten hämtade ordningsvakt som stoppade kuvertet i en föreglad plastpåse och tog kontakt med väktare.