Nacka växer – ny elkabel kan gå över grav

Den nya elkabeln kan komma att beröra Sicklasjöns marina liv befarar länsstyrelsen
Den nya elkabeln kan komma att beröra Sicklasjöns marina liv befarar länsstyrelsen
Skyddsvärda träd och marina livet, liksom en grav, kan hotas.
Nej, huvudalternativet för dragningen av nya elkabeln mellan Skanstull i Stockholm och Jarlaberg i Nacka, är inget länsstyrelsen jublar över.
Lägg kabeln på delvis andra sträckor, skriver myndigheten i ett kritiskt yttrande.

En ny elkabel ska dras mellan Skanstull i Stockholm och Jarlaberg i Nacka.

Kabeln beräknas bli sju kilometer lång.

Syftet är att förstärka elförsörjningen till Nacka när Nacka växer med fler bostäder och ökad befolkning.

Kritisk

Men huvudalternativet för hur elkabeln ska dras har stött på patrull hos länsstyrelsen.

I ett yttrande för myndigheten fram flera invändningar.

Bland annat riskerar skyddsvärda träd och trädmiljöer vid Hammarby fabriksväg på Stockholmssidan, och Lilla Sickla och Sicklasjön på Nackasidan, att beröras.

Torp berörs

Även en torplämning i i Nackareservatet kan beröras av huvudalternativet, liksom Filosofens grav i Sickla, en 1800-talsgrav som vid en undersökning av Stockholms stadsmuseum 1945 visade sig innehålla kvarlevor efter tre personer.

Dragningen av elkabeln skulle även beröra Sicklasjön och Järlasjön. Här påpekar länsstyrelsen att det är oklart hur elkabeln skulle påverka den marina ekologin i sjöarna, något som behöver utredas vidare.

Därför förordar länsstyrelsen att elkabeln av naturvårdsskäl och av kulturhistoriska skäl dras på alternativa sätt på vissa delsträckor.