Nackabo kritiserar välfärdens ansvariga

Kerstin Ögren kommer till Dieselverkstaden.
Kerstin Ögren kommer till Dieselverkstaden.
Samhällets beslutsfattare sviker de människor som behöver stöd. Det hävdar Nackabon Kerstin Ögren i en ny bok. Lördag den 19 mars berättar hon om den i Dieselverkstaden.

Gamla som får mat och påklädning men ingen tid och omsorg. Psykiskt sjuka som får mediciner i stället för vård. Personal som hetsas att mäta tiden när de gamla går på toaletten och känner vanmakt när deras chefer inte lyssnar.

Ältabon Kerstin Ögren – socialpsykolog, författare och utredare – är inte nådig i sin kritik av välfärdens organisationer. ”Välfärden sviker oss – om maktutövande som omöjliggör tillit och jämställdhet” heter hennes senaste bok (Communis förlag).

– Jag har jobbat med välfärdsfrågor, äldreomsorg, psykiatri och Försäkringskassan i många år, för att få fram processer som följer brukarnas behov. Min bild är att välfärden blivit sämre. I dag får brukarna hjälp med symptomen, men man går inte till botten med orsakerna. Därför skrev jag boken, säger hon.

I arbetet med boken har hon jämfört verksamheternas nedskrivna värdegrunder med artiklar och böcker om hur det ser ut i verkligheten. Klyftan är stor, enligt henne. Både brukare och personal far illa på ekonomiskt pressade arbetsplatser där tid räknas i pengar.

– De som gör upphandlingarna har ofta gett uppdraget till det företag som har lagt lägst bud, de har gått på de som är billigast. Då blir det så här. Och på sikt blir det dyrare, när de som har behov av hjälp inte får vad de behöver från början, säger Kerstin Ögren.

Både brukare och anställda far illa i dagens system, menar hon. Ett exempel är hemtjänsten. Att nya ansikten hela tiden dyker upp hemma hos brukarna är inte bra för någon – både personal och brukare mår dåligt av bristen på kontinuitet. För de anställda kan följden bli utbrändhet.

– Att man blir utbränd behöver inte bara bero på att man är utarbetad. Att man känner sig otillräcklig och känner att de som bestämmer inte lyssnar på en spelar också in, säger Kerstin Ögren.

Hennes hopp är att ansvariga vid kommuner och landsting ska läsa boken, och dra slutsatser av den.

– Jag vill att de ska förstå att de måste fördjupa problematiken, minska hierarkierna på arbetsplatserna och komma närmre dem som arbetar ute i verksamheterna. Organisationerna måste bli plattare, och även brukarna måste få mer att säga till om. Det skulle man tjäna på, också ekonomiskt.

Den som vill höra Kerstin Ögren berätta mer kan göra det i Dieselverkstadens bibliotek lördagen den 19 mars, där hon är på plats klockan 12–17. Där signerar hon också sin bok.