Nackabon återvinner nära 60 kilo

Tidningar är det som Nackahushållen fortfarande återvinner mest av.
Tidningar är det som Nackahushållen fortfarande återvinner mest av.
Mer av allt.

Så kan man sammanfatta hushållens återvinning 2015.

Nästan ett kilo mer återvunnet glas, nästan två kilo mer papper, drygt ett kilo mer plast och drygt ett kilo mer tidningar.

Så här såg hushållens återvinning ut per fast boende invånare och år i Nacka 2015 jämfört med 2014:

2015 2014

Glas 16,5 kilo 15,10 kilo

Papper 11,85 9,92

Plast 4,54 3,33

Metall 1,03 0,77

Tidningar 24,98 23,61

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen