Nackaborna återvinner mindre än snittet

Återvinning
I Nacka lämnades omkring 54 kilo material per invånare in till återvinning.
Nackaborna är sämre än genomsnittet i landet på återvinning.
Förra året lämnades 54 kilo per invånare in, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Nackaborna återvinner mindre än snittet i Sverige, enligt ny statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

I kommunen lämnades omkring 54 kilo material per invånare in förra året. Motsvarande siffra för landet är 64 kilo.

Statistiken gäller återvinning av glas, metall, papper, plast och tidningar som lämnats av hushåll i alla FTI:s återvinningsstationer i landet.

Om man jämför med grannkommunen Värmdö återvinner Nacka betydligt mindre. Hela 100 kilo material per invånare lämnades in i Värmdö 2018.

Återvann mest glas

Bäst var Nackaborna på att återvinna glas och tidningar, även om man ligger något under rikssnittet.

Även när det gäller plast, papper och metall återvann kommunens invånare mindre än i landet.

Fakta

Så många kilo material återvanns per invånare 2018

Uppgifterna visar kilovikten av den mängd förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat med antal invånare i kommunen.

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen.