Nackalistan vill ha stadsodling

Nacka Förvandla kommunens trista gräsmattor till odlingslotter, föreslår Nackalistan i en motion. Partiet vill att kommunen tar lärdom av bland andra Mölndal, som uppmuntrat medborgare och föreningar att odla på kommunens överskottsmark.

Med odlingslotter kan Nacka minska sin miljöskuld, skapa gröna företag och ge medborgare möjlighet att påta i jorden, anser partiet.