Nackapolitiker tjänar bättre än sina väljare

Mitt i har granskat Nackapolitikernas inkomster och avdrag
Mitt i har granskat Nackapolitikernas inkomster och avdrag
De tjänar bättre än sina väljare.
De bor i egnahem i större omfattning än de som valt dem.
Och de gör betydligt fler avdrag för rot och rut än gemene Nackabo.
Det visar Mitt i:s granskning.

Mitt i har kartlagt de ordinarie ledamöterna i Nackas kommunfullmäktige, hur mycket de tjänar, om de är med i kyrkan, om de gör rot-avdrag, om de äger fastigheter, etcetera.

Högst medelinkomst har centerpartisterna.

C-politikerna tjänar i genomsnitt 836 566 kronor per år.

Politikerna i kommunens största styrande alliansparti, Moderaterna, tjänar som jämförelse 519 431 kronor.

Politikerna i Nackas största oppositionsparti, Socialdemokraterna, tjänar i snitt 510 331 kronor.

Nackabor i stort har en medelinkomst på 393 168 kronor.

M röstade för skilsmässa

När en riksdagsmajoritet i juni 1998 röstade för att skilja staten från kyrkan var Moderaterna ett av partierna som röstade för skilsmässa.

Lokalt i Nacka ser det annorlunda ut. Mitt i:s kartläggning visar att mer än varannan moderat politiker i Nackas kommunfullmäktige fortfarande är med i kyrkan.

Politikerna skiljer sig därmed inte särskilt mycket från sina väljare, 58 procent av Nackaborna är med i kyrkan.

Noteras kan att av ordinarie KD-politiker i Nackas fullmäktige är ingen med i kyrkan

Noteras kan att av ordinarie KD-politiker i Nackas fullmäktige är ingen med i kyrkan.

2007 röstade en alliansmajoritet i riksdagen bort fastighetsskatten, mot de rödgrönas vilja. Skatten ersattes med en avgift. En stor andel av fullmäktigepolitikerna i Nacka äger fastigheter, som villor, radhus, etcetera, och betalar därmed fastighetsavgift.

Flertalet äger fastighet

Av L-, C- och M-politikerna äger en övervägande majoritet fastigheter medan varannan S-politiker äger fastighet.

Överlag äger politikerna egnahem i större omfattning än sina väljare. Bland  Nackaborna i stort äger 38 procent fastigheter.

Rut – kontroversiellt beslut

Andra beslut som klubbats i riksdagen och där partierna har varit oense, är rot- och rut-avdragen. Här särskiljer Skatteverket, som tidningen hämtat uppgifterna från, inte på avdragen utan klumpar ihop rot-/rut-avdragen till en gemensam summa. Av de offentliga handlingarna går därför inte att se om politikerna gjort avdrag för rot eller för rut, bara att avdragen utnyttjats.

I Nackas kommunfullmäktige har en stor majoritet av politikerna, såväl bland M- som S-politikerna, utnyttjat rot-/rutavdrag. Bland socialdemokraterna handlar det om drygt 70 procent, bland moderaterna 45 procent.

Politikerna utnyttjar därmed rot- och rut-avdrag i betydligt större omfattning än sina väljare. Av Nackaborna gör 20 procent rot-avdrag, 15 procent gör rut-avdrag.


Fakta

Så ser lokalpolitikernas ekonomi ut – och din ekonomi

M:

Medelinkomst: 519 431 kr/år

Är med i kyrkan: 64 procent

Betalar fastighetsavgift: 59 procent

Gör rot/rut-avdrag: 41 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 82 procent

 

S:

Medelinkomst: 510 331 kr/år

Är med i kyrkan: 36 procent

Betalar fastighetsavgift: 45 procent

Gör rot/rut-avdrag: 73 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 91 procent

 

L:

Medelinkomst: 713 016 kr/år

Är med i kyrkan: 100 procent

Betalar fastighetsavgift: 67 procent

Gör rot/rut-avdrag: 83 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 83 procent

 

NL:

Medelinkomst: 452 350 kr/år

Är med i kyrkan: 75 procent

Betalar fastighetsavgift: 50 procent

Gör rot/rut-avdrag: 25 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 100 procent

 

C:

Medelinkomst: 836 566 kr/år

Är med i kyrkan: 67 procent

Betalar fastighetsavgift: 100 procent

Gör rot/rut-avdrag: 33 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 100 procent

 

KD

Medelinkomst: 507 050 kr/år

Är med i kyrkan: 0 procent

Betalar fastighetsavgift: 50 procent

Gör rot/rut-avdrag: 50 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 50 procent

 

V

Medelinkomst: 605 416 kr/år

Är med i kyrkan: 67 procent

Betalar fastighetsavgift: 67 procent

Gör rot/rut-avdrag: 33 procent

Jobbskatteavdrag: 100 procent

 

SD:

Medelinkomst: 316 650 kr/månad

Är med i kyrkan: 50 procent

Betalar fastighetsavgift: 0 procent

Gör rot/rut-avdrag: 0 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 100 procent

 

 

Nackborna i stort:

Medelinkomst: 393 168 kr

Är med i kyrkan: 58 procent

Betalar fastighetsavgift: 38 procent

Gör rot-avdrag: 20 procent

Gör rut-avdrag: 15 procent

Har fått jobbskatteavdrag: 92 procent

Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån

Här svarar Nackapolitikerna på Mitt i:s kartläggning

Moderaterna ligger närmast Nackaborna. Politiker ska inte lägga sig i kyrkans arbete. Den stora löneskillnaden kan tyda på att främst personer mitt i arbetslivet ägnar sig åt politik i Nacka.

Här svarar politikerna på Mitt i:s undersökning.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, uttrycker viss tillfredsställelse över resultatet som framkommer i Mitt i:s granskning:

– Spontant kan jag säga att Moderaterna ligger närmast Nackaborna, säger Mats Gerdau.

 – Det är där vi ska ligga.

Mitt i Är det något i granskningen som överraskar?

– Ja, att så många i S utnyttjar rot/rut-avdraget, det är dubbelt så många som moderaterna.

Sticker ut

Mats Gerdau

Gerdau tycker att för hans eget parti, Moderaterna, sticker antalet medlemmar i Svenska kyrkan ut. I riksdagen röstade M för en skilsmässa mellan kyrka och stat:

– Jag är överraskad över att så många moderater är med i kyrkan.

När det gäller hur många moderata fullmäktigepolitiker som betalar fastighetsavgift säger Gerdau att hans parti ligger ”nästan exakt på snittet”.

Svårt dra slutsatser

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, har också han tagit del av kartläggningen.

– Det är intressanta siffror men jag vet inte om man kan dra några slutsatser, säger Khashayar Farmanbar.

Khashayar Farmanbar

Farmanbar säger att 90 procent av politikerna i Nackas fullmäktige är fritidspolitiker och därmed inte avlönade av kommunen, det handlar alltså inte om politikerinkomster som redovisas i Mitt i:s kartläggning.

– Att det skulle skilja så mycket i inkomster har jag ingen förklaring till. Det vore intressant att borra vidare i, säger Farmanbar.

– Kanske är en förklaring att många som ägna sig åt politik på sin fritid också är mitt i arbetslivet.

När det gäller skatteavdrag för rot och rut konstaterar Farmanbar att Skatteverket inte särskiljer på rot och rut utan klumpar ihop de båda avdragen till en enda summa:

– Jag vet inte hur fördelningen ser ut. Rot har funnits väldigt länge och hushållen renoverar mycket. Rut är också populärt. Men jag kan inte dra någon tydlig slutsats.

”Mer blandat”

Resultat att 36 procent av socialdemokraterna är medlemmar i kyrkan kommenterar han genom att jämföra med Kristdemokraterna, KD har inte några medlemmar alls i statskyrkan medan det är mer blandat i hans eget parti, S, säger han.

Jan-Eric Jansson (KD) Foto: Sören Andersson

Mitt i:s granskning visar som sagt att ingen av de ordinarie KD-ledamöterna i fullmäktige är medlem i Svenska kyrkan.

En av dessa KD-politiker är kommunalrådet Jan-Eric Jansson:

Att jag gått ur är ingen protest, snarare tycker jag att kyrkan ska sköta sig själv och inte av politiker

– Det stämmer, jag är med i en frikyrka, det räcker. Tidigare var jag medlem i svenska kyrkan. Att jag gått ur är ingen protest, snarare tycker jag att kyrkan ska sköta sig själv och inte av politiker, säger Jan-Eric Jansson.

Fakta

Så röstade partierna i riksdagen

ROT

Beslut 2004

S = ja

M = ja (4 nej)

C = ja (1 nej)

FP = nej

KD = ja

V = ja

MP = ja

RUT

Beslut 2007

S = nej

M = ja

C = ja

FP = ja

KD = ja

V = nej

MP = avstod

Fastighetsskatten

Beslut 2007

S = nej (1 ja)

M = ja

C = ja

FP = ja

KD = ja

V = nej

MP = nej

Kyrka–stat

Beslut 1998

S = ja (20 frånvarande)

M = ja (2 reserverationer, 7 frånvarande)

C = ja (6 frånvarande)

FP = nej (2 ja, 5 frånvarande)

MP = ja (1 nej, 3 frånvarande)

KD = avstod (2 ja, 3 frånvarande)

V = nej (2 frånvarande)

Jobbskatteavdraget 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Beslut 2006, 2007, 2008, 2009, 2013

S nej – nej – nej – nej – nej

M ja – ja – ja – ja – ja

C ja – ja – ja – ja – ja

FP ja – ja – ja – ja – ja

KD ja – ja – ja – ja – ja

V avstod – avstod – nej – avstod – avstod

MP avstod – avstod – avstod – avstod – avstod

SD – – – – avstod

Källa: Riksdagen