Nackas hemtjänst är felfri – statistiskt sett

Ska man tro på förra årets Lex-Sarah-anmälningar begick hemtjänsten i Nacka inte ett enda fel.

Men enligt kommunens ansvariga chef borde anmälningarna vara fler.

Sedan flera år är alla som jobbar inom äldrevården skyldiga att anmäla fel eller misstankar om fel i verksamheten enligt Lex Sarah.

Det kan handla om att någon glöms på toaletten, eller att ingen svarar när en vårdtagare trycker på en larmknapp.

Större fel ska resultera i en anmälan medan mindre fel ska mynna ut i en rapport.

Men i Nacka gjordes inte en enda Lex Sarah-anmälan eller rapport på hela förra året, visar en granskning som tidningen Kommunalarbetaren har gjort.

– Det är en brist. Lex Sarah är ett jätteviktigt verktyg för att förbättra kvaliteten i äldrevården. Vi behöver bli bättre på det här, säger Anne-lie Söderlund, chef för äldreomsorgen i kommunen.

Enligt Birgitta Hagström på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som bland annat utreder Lex Sarah-fall, är anmälningarna viktiga för att säkra en hög kvalitet i vården. Och det är verksamhetsledningens ansvar att se till att anmälningarna kommer in:

– Jag tror att man brister i att utbilda och informera sin personal om vilka skyldigheter de har. Samtidigt är kommunen som huvudman skyldig att se till att vårdföretagen har bra rutiner för det här, säger hon.

Följden av att anmälningarna inte kommer in som de borde blir enligt Birgitta Hagström att säkerheten för vårdtagarna på sikt kan bli sämre.

– Syftet med Lex Sarah är att få till förbättringar. Anmäler man inte kommer de förbättringarna inte till stånd. Få anmälningar innebär inte nödvändigtvis att en verksamhet håller hög kvalitet, säger hon.

De över 40 hemtjänstföretagen i Nacka tar tillsammans hand om fler än 1 600 brukare. Anne-lie Söderlund lovar nu att ta tag i frågan och trycka på för att vårdgivarna ska bli bättre på att anmäla fel.

– Jag tycker verkligen att Lex Sarah är en lag som styrker kvalitetsförbättringarna och gynnar våra kunder. Om ett år hoppas jag att vi får se fler Lex Sarah-anmälningar.

Fakta

Skyldighet att anmäla brister

Lex Sarah är en del av Socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden.

Skyldigheten gäller oavsett om verksamheten är privat eller kommunal.

Lagen har fått sitt namn efter sjuksköterskan Sarah Wägnert som 1997 avslöjade vanvård på ett vårdhem i Solna.

Källa: landstinget