Min lokala hjälte

Näckrosor röjs med bandvagn i kottlasjön

Lidingö Tekniska förvaltningen har fått dispens att köra en dielsedriven amfibiebandvagn i Kottlasjön för att röja bland annat näckrosor. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har godkänt arbeten under perioden 26 juni till 30 september. Då får arbeten göras på ett sätt så att det inte stör närboende eller badande vid barnbadet.

Dessutom ska motor och bränsle med minsta möjliga miljöpåverkan väljas.