”Någon kan bli skjuten och dö”

Kaddafi Hussein, Sebastian Saukkonen, Onur Karaoglu, Apollo Skorupski och Maslum Gunes från X-cons och RTT arbetar för att minska våldet i stadsdelen.
Kaddafi Hussein, Sebastian Saukkonen, Onur Karaoglu, Apollo Skorupski och Maslum Gunes från X-cons och RTT arbetar för att minska våldet i stadsdelen.
Knutbygårdens förskola brändes ner till grunden i somras.
Knutbygårdens förskola brändes ner till grunden i somras.
Situationen med stenkastning och skade­görelse eskalerar och ungdomarna som ligger bakom förstår inte hur illa det kan gå. Det menar en grupp unga Rinkebybor som nu engagerar sig mot våldet.

En polis som får en gatsten i huvudet och skadar sig allvarligt, eller känner sig så hotad att han drar tjänstevapnet och skjuter en ung kille från Rinkeby. Det låter som det värsta tänkbara händelseförloppet men ligger kanske inte så långt borta.

Enligt Kadaffi Hussein, som engagerat sig mot våldet i stadsdelen, är situationen på gränsen till att sluta riktigt illa. De två senaste helgerna har han själv varit ute och sett stenkastningen på kvällarna.

– Äldre ungdomar härifrån känner att det har gått för långt. Polisen kan ibland inte komma in på torget och det blir en katt- och råttalek.

– Någon kan bli skjuten och dö, säger han.

Det exakta antalet stenkastningar under året är svårt att slå fast på grund av att händelserna rubriceras olika beroende på situationen. Men mellan den 1 juni och den 17 oktober anmäldes 14 fall av faktiskt våld mot polis i södra Järva närpolisområde.

Det kan handla om allt från en enskild tjänsteman till en hel patrull som blivit utsatta och behöver inte bara gälla stenkastning. Motsvarande siffra för samma tid förra året var 11.

Ett annat sätt att få en uppfattning om problemet, från polisernas synvinkel, är att titta på myndighetens anmälningar av händelser till Arbetsmiljöverket. Den senaste månaden har sju anmälningar lämnats in av polisen gällande hot och stenkastning i Tensta och Rinkeby.

Kadaffi Hussein arbetar mot våldet genom de två organisationerna Rinkeby taktiska team, och X-cons. De har utarbetat ett system med så kallade ”eldsjälar”, alltså utvalda ungdomar som tilldelas ett extra ansvar.

– Vi tar en nyckelperson i varje grupp och säger ”du är ansvarig för det här”. En 16-åring fattar det. Då lugnar han ner sina kompisar. I lördags var jag ute på stan till klockan tolv. Klockan tre ringde en eldsjäl till mig och sa, nu håller det på att bli illa så då gick jag tillbaka ut.

Det talas ofta om att stenkastarna är i minoritet och att det är ett fåtal stökiga och kriminella som orsakar alla problem i stadsdelen.

Men det är något Kadaffi inte riktigt håller med om.

– Det finns en liten grupp som är arg på samhället, använder droger. Men sedan finns det en större grupp som hänger på för att det är roligt. De är vanliga ungdomar som inte förstår att det kan gå riktigt illa.

Maslum Gunes representerar organisationen X-cons och håller med om att situationen just nu är kaotisk. Han är inte negativ till polisens ökade närvaro i Rinkeby men tror inte att det löser situationen.

– Jag tror att ingen utomstående, varken polisen, militären eller socialtjänsten kan göra något åt situationen här ute. Det handlar om krafter inom Rinkeby själv.

Maslum nämner organisationer i Tensta som Tensta against crime och Ortens favoriter som bra exempel. Där planerar ungdomar arbetet på egen hand men får ekonomiskt stöd av stadsdelen.

Nu efterlyser han stöd från stadsdelen för att dra i gång liknande projekt också i Rinkeby. Innan det är för sent.

– Jag vill inte överdriva men det kan sluta som det gjorde i London.