Första gången någonsin kommunalråd i Solna tar föräldraledigt

Nataliya Hulusjö, Samuel Klippfalk och Sara Kukka-Salam, politik, Solna, Solna stad
Nataliya Hulusjö kommer att vikariera för partikollegan Samuel Klippfalk. I oppositionen går samtidigt Sara Kukka-Salam på ledighet.
Tillfälliga rockader väntar i den politiska toppen i Solna. Samuel Klippfalk (KD) och Sara Kukka-Salam (S) väljer som första kommunalråd någonsin i kommunen att ta föräldraledigt.
– Småbarnsåren går inte i repris, konstaterar Samuel Klippfalk.

Att ta föräldraledigt är för de allra flesta småbarnsföräldrar en självklarhet. Men inte om du är heltidspolitiker i Solna – först nu händer det nämligen att kommunalråd är hemma på heltid med sina barn. Den 9 september checkar kommunalrådet Samuel Klippfalk (KD) tillfälligt ut från kommunhuset. Hans föräldraledighet sträcker sig fram till juni 2020 och under tiden tar partikollegan Nataliya Hulusjö över hans uppdrag för majoriteten i Solna och kontoret på nionde våningen i stadshuset.

Nataliya Hulusjö och Samuel Klippfalk, Kristdemokraterna, Solna, Solna stad

Nataliya Hulusjö blir vikarie för Samuel Klippfalk fram till nästa sommar. Foto: Nils Jönsson

– Att få vara kommunalråd är ett fint uppdrag som är innebär ett förtroende från såväl partiet som medborgarna. Samtidigt går inte småbarnsåren i repris så jag tänkte tillämpa det i praktiken som vi kristdemokrater ofta pratar om, mer tid för barnen, säger Samuel Klippfalk.

– Det ska bli spännande att hoppa in för Samuel. Det är första gången jag blir heltidspolitiker. Det är ett stort förtroende att kliva in på de här uppdragen, inte minst mitt under mandatperioden. Att det finns en stabil grund att stå på och ett gott internt samarbete i styret känns betryggande. Det handlar framförallt om att vara med och jobba för att uppfylla våra vallöften, säger Nataliya Hulusjö.

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraterna, Solna

Sara Kukka-Salam (S)

Möjligt tack vare lagändring

I oppositionen tar samtidigt Sara Kukka-Salam (S) föräldraledigt från den 1 september. Hon blir borta sex månader och ersätts av Eva Eriksson, vice ordförande i barn och utbildningsnämnden. De båda kommunalrådens ledigheter möjliggörs av den ändring i kommunallagen som trädde i kraft 2018 och bland annat innebär att det finns möjlighet för kommunal- och landstingsråd att vara föräldralediga eller sjukskrivna, vilket man inte kunnat vara tidigare.

– Med den nya översynen av kommunallagen gör vi nu ett antal förändringar och anpassar lagen till den tid vi lever i, kommenterade  civilminister Ardalan Shekarabi (S) lagändringen innan den började att gälla.

 Samtidigt är det inte helt enkelt att ta ledigt i en valrörelse, där det handlar om att vinna väljarnas förtroende

Samuel Klippfalk (KD)

”Ger tillbaka tid”

När Samuel Klippfalk lämnat över till Nataliya Hulusjö väntar alltså nio månaders ledighet tillsammans med sina två barn, som är ett och ett halvt och tre år.

– I fjol hade jag långa dagar och vissa veckor där det var fyra kvällsmöten. Jag ser det här som ett sätt att ge tillbaka en del av tiden till familjen.

Tycker du att KD hade kunnat göra mer för att möjliggöra för tidigare kommunalråd i Solna att vara föräldralediga på det här sättet?

– Det är inte omöjligt att det skulle ha gått att genomföra tidigare, men samtidigt är det inte helt enkelt att ta ledigt i till exempel en valrörelse, där det handlar om att vinna väljarnas förtroende. Såhär mitt i en mandatperiod passar det bättre och är lite lättare för en ersättare att komma in, säger Samuel Klippfalk.

Kommer du att ta några sandlådedebatter under din ledighet?

– Det blir nog framförallt debatter som handlar om när det är dags att gå hem från sandlådan, ibland kan det vara svårt att avbryta när barnen har kommit i gång att leka där. Men jag kommer i alla fall att ägna mer tid åt att vara i sandlådan än att läsa kommunala handlingar.

Fakta

Lagändringarna

  • Tidigare hade hel- och deltidspolitiker inom kommuner, landsting och regioner inte formell rätt att vara hemma med sina barn. Föräldraledigheten har nämligen bara omfattat anställda – inte förtroendevalda. Detta ändrades med nya kommunallagen som började gälla 2018.
  • Fortfarande krävs dock politisk enighet i kommunalfullmäktige. Efter senaste valet uppdaterades och förtydligades Solna stads arvodesregler för att möjliggöra föräldraledighet för politiker.
Fakta

Lång rad uppdrag

  • Utöver kommunalråd har Samuel Klippfalk (KD) en lång rad andra uppdrag, bland annat som ordförande i omvårdnadsnämnden, trygghetsrådet och kommunala pensionärsrådet samt ledamot i kommunstyrelsen och i fullmäktige.
  • Nataliya Hulusjö, med tidigare erfarenhet som fritidspolitiker och flera nämnduppdrag, ersätter Samuel Klippfalk på samtliga poster, förutom som ledamot i kommunfullmäktige, eftersom Samuel Klippfalk är direktvald dit.