”Något måste göras”

Pappa Daniel, mamma Sara samt barnen John-John (4 år) och Nike (2 år) vid cykelvägen där korsen sattes upp.
Pappa Daniel, mamma Sara samt barnen John-John (4 år) och Nike (2 år) vid cykelvägen där korsen sattes upp.
Gång- och cykelbanan vid Sollentunavägen är ökänd i området. Enligt grannar är det en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad.

När 4-årige John-John blev påkörd av en cyklist fick föräldrarna nog och satte ut kors vid olycksplatsen.

Varje dag passerar mängder av cyklister Helenelundsskolan på gång- och cykelbanan längs med Sollentunavägen. Den smala vägen­ saknar helt anvisningar om vilken del som tillhör cyklister­ respektive­ gångtrafikanter och när Lokaltidningen Mitt i besöker platsen susar cyklister i båda riktningarna förbi oss.

Det var också här John-John blev påkörd. 4-åringen hade tur och klarade sig undan med några­ skråmor, men föräldrarna Sara och Daniel Franzén kräver att kommunen agerar.

– Ska någon behöva dö? Det är vad vi grannar säger till varandra. Något måste göras. Det fungerar­ inte alls som det är nu, säger Daniel­ Franzén.

För att uppmärksamma förbi­passerande och kommunen på problemet snickrade familjen nio kors i skiftande färger som placerades ut vid olycksplatsen. På korsen, som snabbt plockades ner av någon, fanns texter som ”Kompis död”, ”Pappa 35 på cykel”, ”Flicka 14 år” och ”Ettagluttare”.

– Vår förhoppning var att uppmärksamma cyklisterna på vad som kan hända om de inte sänker farten, säger Daniel.

Sollentuna kommuns trafikplanerare Björn Kaijser känner själv inte till korsen, men menar att kommunen satsar hårt på cykel­vägar. I december 2014 antog kommunfullmäktige en cykelplan med målsättningen att bli landets bästa cykelkommun inom fem år.

– Vid den nämnda platsen kommer en breddning att ske. Sam­tidigt kommer gångtrafikanter att skiljas från cyklister när vägen­ breddas och separeras med hjälp av markeringar och en 30 centimeter bred skiljeremsa i gatu­sten, säger Björn Kaijser.

Men Sara Franzén tror inte att en breddning och avskiljande linje räcker.

– Kanske skulle farthinder vara en lösning? Vi säger det här med lika mycket omtanke för cyklisterna. Bilar kör hela tiden in och ut från bostadsområdet och passerar över banan, säger hon.

Björn Kaijser tror att förändringarna kommer att hjälpa men säger samtidigt att ytterligare åtgärder­ inte går att utesluta.

– Sedan 2013 jobbar vi med projektet ”Säkra skol­vägar” och där ser vi över säker­heten kring kommunens samtliga grundskolor.

Statistik från Strada visar att kommunens översyn av cykel­nätet behövs. Antalet rapporterade cykelolyckor har mer än fördubblats de senaste fem åren.

Fakta

Antalet cykelolyckor i Sollentuna

Sjukvårdsrapporterade personskadeolyckor med cykel:

2011: 29 (Första halvåret: 12)

2012: 32 (Första halvåret: 17)

2013: 60 (Första halvåret: 25)

2014: 59 (Första halvåret: 23)

2015: – (Första halvåret: 27)

Källa: Strada