Nallar i protest mot fällning

När Maria Rasonyi fick veta att Haninge Bostäder AB planerar att avverka träd i hennes bostadsområde vid Källvägen var hon inte sen att reagera. Eller rättare sagt protestera – med gosedjur.

Maria Rasonyi vill bevara de träd som hotas av fällning på Källvägen i Handen.

– Träden är helt friska. De tillhör naturen och djuren och gör området trevligt, säger Maria Rasonyi.

Hon ville protestera på ett fredligt sätt och valde förra helgen att visa sitt missnöje genom att sätta upp flera gosedjur på träden. Tanken var att de skulle symbolisera djurlivet som drabbas när träden försvinner. Utöver djuren oroar hon sig också för att skyddet från solen ska försvinna med träden och att insynen i lägenheterna ska öka.

På nallarna placerade hon adressen till sin nystartade facebooksida ”Bevara träden i Källvägen”.

– Det kom flera andra grannar som berättade att de inte heller vill att de ska fällas, och de tyckte att nallarna var en gullig och bra idé, berättar Maria Rasonyi.

Några timmar senare var nallarna nedrivna och efter att Maria Rasonyi satt upp dem en andra gång blev de stulna.

Christoph Vejde som är Vd för Haninge Bostäder berättar att avverkning av träd brukar skapa en del uppröra känslor men i det här fallet anser man sig inte ha något val.

Fem träd kommer att avverkas eftersom vissa står för nära fasaderna och rötterna förstör asfalten, dessutom riskerar tunga grenar att falla ned.

Nu kommer man att gå ut med ett informationsbrev till boende och träden kommer att tas ned inom en månad.

– Vi ska just i det här fallet vara ännu tydligare och gå ut med det här brevet till Källvägen då det väckt en del känslor, säger Christoph Vejde.