Utomhusbad kan däckas över

Simhallarna i Åkeshov och Vällingby ska stängas för renovering. För att klara simklubbarnas och skolornas behov finns ett förslag om att däcka över Nälstabadet.

Skolornas simundervisning, föreningarnas tävlingsverksamhet och allmänhetens lek och motion. Den annalkande bassängkrisen kommer att slå hårt och brett mot alla som nyttjar simhallarna i västerort, befarar de lokala simföreningarna.

De närmaste åren ska simhallarna i Åkeshov och Vällingby stängas för renovering, och det finns planer på att bygga ut Nälstabadet och låta det fungera som ett ersättningsbad.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag om en överdäckning av utomhusbassängen så att den kan användas året runt, samt en tillbyggnad för omklädning och servering. Men förslaget har hittills fått ett svalt bemötande av ledande politiker i kommunfullmäktige.

– Vi har fått höra att de tycker att det blir för dyrt och föreslår att vi ska få ­tider i Kista eller Jakobsberg i stället och flytta simundervisningen dit från Vällingby och Åkeshov, säger Linn Bessner på Spårvägens simförening.

Andra simhallar i området som kan bli aktuella är Spånga simhall och Tenstabadet.

– Vi är mycket oroliga, det blir allvarliga konsekvenser om förslaget med ersättningsbadet inte går igenom, säger Linn Bessner.

Planerna på en överdäckning av Nälstabadet får däremot stöd av stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby.

”Förvaltningen anser att arbetet med att utveckla och öka tillgången till idrotts­ytor och idrottsanläggningar är oerhört viktigt för folkhälsan och därför måste ­prioriteras”, är budskapet i det remissvar som stadsdelsnämnden skickar vidare till stadshuset där kommunfullmäktige sedan tar beslutet.

Vi är mycket oroliga, det blir allvarliga konsekvenser om förslaget med ersättningsbadet inte går igenom.Linn Bessner Spårvägens simförening