Namn samlas in för folkomröstning

Fackförbundet Byggnads vill ha en folkomröstning om hur bygget av nya Skurusundsbron ska betalas.
Fackförbundet Byggnads vill ha en folkomröstning om hur bygget av nya Skurusundsbron ska betalas.
Fackförbundet Byggnads vill folkomrösta om ­finansieringen av nya Skurusundsbron.

Facket ifrågasätter att bilisterna ska betala med en broavgift. Men att ­invänta en folkomröstning vore katastrof, anser Moderaterna i Nacka.

Skurusundsbron ska byggas om. En ny bro beräknas kosta 1,4 miljarder kronor och stå klar 2020. Bron är planerad att bli 320 meter lång och få tre körfiler i vardera riktning.

– En vanlig bro men tekniskt avancerad, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Kostnaden för att bygga bron ska bilister som kör på bron stå för, genom vägavgifter. Något som inte gillas av alla.

Fackförbundet Byggnads, som har många medlemmar i Nacka och Värmdö som regelbundet kör på den nuvarande Skurusundsbron, började i förra veckan samla in röster för att få till stånd en folkomröstning om hur bron ska betalas.

– Varför ska vi betala, frågar sig Värmdöbon och fackordföranden Robert Belving, som i stället tycker att bron ska betalas med skatte­medel.

Fackförbundet och dess medlemmar befarar att en vägavgift ska få fastighetspriser att sjunka och ge ökade levnadsomkostnader.

Närmast planerar de att lägga ut namnlistor i butiker och även stå med namnlistor i lokala köpcentrum.

Målet är enligt Robert Belving att få in tillräckligt många röster för att tvinga politikerna att ordna en folkomröstning. Nacka kommun står just nu i fokus.

– Men jag har dock fått påringningar om insamling även på Värmdö. Jag ska lyfta frågan med styrelsen för Byggnads medlemmar lokalt, säger Robert Belving.

Byggnads har i sina stadgar att medlemmarna ska värnas, och detta är en viktig fråga, anser fackförbundet.

– Det tycker jag. Varför har ­ingen ifrågasatt det här ­tidigare, frågar sig Robert Belving som tycker att brofinansieringen är en rättvisefråga.

Är det inte rättvist att de som kör på bron också betalar?

– Naturligtvis, det är så politikerna tänkt, en borgerlig tankegång. Vi är mer kollektivt inriktade och tycker att alla ska vara med och betala med statliga medel.

Åse Wallin säger att planeringen av den nya Skurusundsbron i princip är klar. Spaden sätts dock tidigast i jorden 2018. Närmast ska länsstyrelsen godkänna planen.

– Så fort vi fått godkännande ställs planen ut, säger Åse Wallin.

Det blir troligen i mitten av november. Nya Skurusundsbron beräknas stå klar 2020 eller 2021.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka, menar att en folkomröstning kan skjuta upp projektet.

– Att invänta en folkomröstning som kan innebära att Trafikverket stannar upp med sitt arbete, det vore katastrof, säger hon.

Enligt överenskommelsen mellan Trafikverket och Nacka kommun ska avgiften vara fyra kronor per överfart. Men siffran kan bli högre.

– När projektet står klart om många år, då är de där fyra kronorna inte värda lika mycket, säger Catrin Bergestråhle.

Enligt reglerna krävs tio procent av de röstberättigades röster i en kommun för att ordna en folkomröstning. I Nackas fall innebär det drygt 6 500 namnunderskrifter.

Den som begär en folkomröstning har ett halvår på sig att ­samla in tillräckligt med namnunderskrifter.

Vi tycker att alla ska vara med och betala med statliga medel.robert belving, byggnads

Är det bra att folkomrösta om broavgiften?

Katarina 
Lindqvist, 51:

– Hellre en avgift än att det inte blir en bro. Samtidigt är det kanske lite konstigt att just den här bron ska avgiftsfinansieras.
Mia Gröningsson, 46:

–Jag tycker det är bra om det blir en avgift. I många andra länder, som USA och Spanien, har man vägtullar.
Arne Gröningsson, 77:

– Ja, men jag tycker att en avgift är bra. Över huvud taget är det bra att vissa ­vägar beläggs med avgift. Det kan lugna ner trafiken.
Daniel Bendrik, 40:

– Ja, det tycker jag. Jag gillar det inte, bron ska inte betalas av de som bor i området, den ska bekostas av staten.