nämnd får kritik för dröjsmål

Danderyd Danderyds kommun har brustit i dokumentation i ett ärende som gäller häckklippning.

Ett par fick ett brev från kommunen där de uppmanades att beskära en häck av trafiksäkerhetsskäl. Om paret inte gjorde det skulle kommunen ingripa.

Makarna begärde i oktober 2011 ut alla handlingar som rörde deras fastighet. I mars 2012 hade de fortfarande inte fått några handlingar. Paret anmälde då saken till Justitieombudsmannen (JO).

JO ger nu kritik till kommunen, bland annat för brist vid utlämnandet av allmänna handlingar och för bristande dokumentation.