Nämnd vill slippa barn

DANDERYD Barn- och utbildningsnämnden föreslog i mars att kommunfullmäktige ändrar nämndens namn till enbart utbildningsnämnden.

Kommunens förvaltning är positiv till namnändringen eftersom det svenska skolväsendet spänner från förskola till vuxenutbildning.

I juni tillstyrkte kommunstyrelsen ändringen av namnet. Slutligt beslut fattas i kommunfullmäktige i september. Om beslutet blir namnändring kommer den att träda i kraft den 1 januari 2016.

Ett namnbyte medför att informationen på kommunens hemsida behöver förändras liksom administrativa trycksaker och mallar där nämndens namn nämns.