Nämndbeslut överklagas

JÄRFÄLLA Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna överklagade i onsdags kompetensnämndens beslut om att finansiera sommarjobbsgarantin och projektet ”Unga vuxna” med pengar som i budgeten avsatts för satsningen på välfärdsjobb.

– Att fatta ett beslut i nämnden som går emot det beslut som fattats i kommunfullmäktige strider mot kommunallagen, säger kompetensnämndens andra vice ordförande Emma Feldman (M).

Men nämndens ordförande, Christian Bengtzelius (S), säger att inget fel gjorts.

– I december fattade vi ett beslut i kommunfullmäktige om att vi inom nämnderna har rätt att omfördela medlen. Det är bara om vi behöver mer än nämndens totala budget som beslut behöver tas i kommunfullmäktige igen. Vi kommer att klara att genomföra alla tre satsningarna så jag ser inget problem, säger han.