Nämnden sa ja till kameraövervakning i centrum.

Polisen vill kameraövervaka Rinkeby centrum.
Polisen vill kameraövervaka Rinkeby centrum.
Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd ställer sig bakom polisens önskan om övervakningskameror på Rinkeby torg.

– Vi vill även att Husby torg kameraövervakas, säger Benjamin Dousa (M), vice ordförande i nämnden.

Polisen har sedan 2013 velat sätta upp övervakningskameror vid ett flertal ställen i Järva och sedan dess har turerna varit många. Under 2014 gav läns­styrelsen polisen tillstånd för övervakning men beslutet överklagades av Datainspektionen, som även fick rätt i förvaltningsrätten i Stockholm. Just nu är frågan uppe i kammarrätten som väntas ge sitt besked under våren.

Men nu står det klart att Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd uttalar sitt stöd för polisens önskan om kameraövervakning. Det framkom under torsdagens sammanträde då nämnden ställde sig bakom en skrivelse som skickats in av Moderternas Benjamin Dousa med flera, vilket betyder att Moderaterna och Liberalernas förslag vunnit.

– Jag tror faktiskt att det är det enda förslaget som vi har fått igenom som opposition, så det känner jag mig väldigt stolt över, säger Benjamin Dousa.

Stadsdelsnämndens ordförande Mia Päärni (S), säger att det inte är någon enkel fråga att besluta om:

– Vi i majoriteten har resonerat fram och tillbaka. Men nu blev det så att eftersom vi var oeniga så kunde oppositionen få igenom sitt förslag, säger stadsdelsnämndens ordförande Mia Päärni (S).

Hon menar att Socialdemokraterna i Rinkeby-Kista inte tror att det har så stor förebyggande effekt eller något vetenskapligt stöd.

– Men vi har en bra samverkan med vår polis och vill stötta dem. Och när de har sagt att detta skulle kunna hjälpa dem att definiera gärningsmän när brott har begått, så känns det självklart.

Hur mycket tror ni ert stöd för polisen påverkar processen?

– Jag vet inte hur mycket hänsyn de tar till oss i kammarrätten och det är deras dom vi väntar på just nu. Vi kan inte göra så mycket nu egentligen.

Moderaterna och Liberalerna vill även sätta upp övervakningskameror vid Husby torg.

– Vi tycker att polisen ska ansöka om kameraövervakning även i Husby, där situationen är likartad som den i Rinkeby och Tensta. I Husby finns även ett starkt folkligt stöd för kameraövervakning, säger Benjamin Dousa.

Enligt Mia Päärni är det inte något som har diskuterats vidare av nämnden.

– Bara för att vi ställer oss bakom kameraövervakning vid Rinkeby centrum betyder det inte att vi säger ja till all kameraövervakning. Det är något vi får diskutera vidare, säger hon.

Moderaterna och Liberalerna röstade för kameraövervakning både i Rinkeby och Husby.

Socialdemokraterna röstade bara för övervakning i Rinkeby. Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot ärendet i sin helhet.