Nämnden satsar på förskollärare

Här behövs fler högutbildade.
Här behövs fler högutbildade.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning antar en ny strategi för att få fler förskolelärare i verksamheten.

Under de kommande tre åren ska andelen utbildade förskollärare öka till 41 procent av förskolans totala personal. Detta med hjälp av en ny strategi som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd antog vid sitt sammanträde på torsdagen.

Strategin går bland annat ut på att försöka tillsätta alla vakanta tjänster i förskolorna med förskollärare, och rekrytera med en ny särskild kompetensprofil.