Namnförslag på nya tunnlar

TENSTA-RINKEBY Hjulstatunneln, Rinkebytunneln och Tenstatunneln bör bli namn på tre nya tunnlar efter E18 mellan Hjulsta och Rinkeby.

Det föreslår Lantmäteriet i ett remissvar till Trafikverket.