Här det vinnande namnförslaget till nya lekparken i Vallentuna

Den nya lekparken byggs för att passa både mindre och större barn. Den kommer också att vara väl belyst under vinterhalvåret.
Den nya lekparken byggs för att passa både mindre och större barn. Den kommer också att vara väl belyst under vinterhalvåret.
Lars Johansson testamenterade nära en miljon kronor till kommunen.
Pengarna går nu till en lekpark som öppnar i höst.
Men hans minne finns inte med i parkens namn.

För sju år sedan avled Vallentunaprofilen Lars Johansson. Efter sig lämnade han 900 000 kronor som han testamenterade till kommunen med avsikten att pengarna skulle gå till barns och ungdomars fritid.

Lars Johansson var sopåkare och kallades ibland för Sop-Johan, vilket han troligen inte uppskattade. Han umgicks med a-laget i centrum och gjorde sig också känd för sin fina sångröst. För Vallentunajournalisten Monica Antonsson berättade han i intervjuer öppet om sin alkoholism. Under sina sista 15 år levde han nykter.

I slutet av mars meddelade kommunen att en ny lekpark ska anläggas bakom gymnasiet och delvis bekostas med Lars Johanssons testamenterade pengar. Hans historia och testamente nämndes särskilt och Vallentunaborna ombads komma med namnförslag.

Nästan 80 förslag strömmade in och nu har namnberedningen utsett Tellusparken till vinnare. Avgörande var närheten till Tellusområdet och att knyta an till att Tellus Maskiner AB en gång fanns där.

 En del förslag skulle krocka med andra redan etablerade namn. Det finns redan en lekpark i ett bostadsområde som allmänt kallas Åby park. Och vi ville ha ett namn som förankrar till platsen. Tellus är ett roligt namn, lite lekfullt, som kan leva vidare. Även om området är i förändring kan namnet påminna om dess historia, säger kommunantikvarie Isa Lindqvist som ingår i namnberedningen.

Kommunen hänvisade till Lars Johansson när de bjöd in folk att ge förslag. Varför avspeglas inte det i namnet?

– Man är enligt god ortsnamnssed försiktig med personnamn. Och vi ville absolut inte använda ”Sop-Johan”. Även om det var hans smeknamn ville han nog inte kallas så, som jag förstått det.

Men Lasseparken eller Lars Johanssons park hade väl funkat?

– Vi diskuterade fram och tillbaka och valde det här namnet. Han var väldigt viktig i att han testamenterade de här pengarna. Men Lasse är inte bortglömd. Det kommer upp en namnskylt i parken där han kommer att finnas namngiven på något sätt. 

Namnet Tellusparken ska antas på kulturnämndens möte i kväll. Definitivt beslut tas på plan- och miljönämnden i augusti.