Namninsamling klarade granskning

Norrbergsskolan
Nu kan det bli folkomröstning om rivningen av Norrbergsskolan.
Minst tio procent av de röstberättigade i Vaxholm vill ha en folkomröstning om Norrbergsskolan. Det konstaterar kommunen. Därmed kan frågan tas upp i fullmäktige.

En folkomröstning om Norrbergsskolans framtid rycker allt närmare i Vaxholm. Efter att kommunen räknat de insamlade namnen och gjort stickprov fick kommunstyrelsens arbetsutskott ta del av resultatet i onsdags (25/1).

”Kommunledningskontoret har, genom stickprovskontroll, granskat namnunderskrifterna och kommit fram till att minst 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna stödjer initiativet” står det i protokollet.

– Jomen det känns ju väldigt bra, men inte helt oväntat, säger Sten Wickström som lett namninsamlingen.

Kommunens granskning innebär att namninsamlingen klarat ett viktigt grundkrav för att frågan om en folkomröstning ska kunna tas upp i fullmäktige. Ett annat krav är att frågan folkomröstningen ska gälla är en sådan fråga som fullmäktige kan besluta om.

För att kommunfullmäktige ska kunna avslå begäran om folkomröstning krävs att 2/3-delar av fullmäktige röstar emot.

Sedan tidigare har S, V och Waxholmspartiet – borgerligt alternativ sagt att de är för folkomröstningen och MP som stöttar Alliansen har sagt att man i vart fall inte kommer att rösta nej.

Enligt uppgifter från kommunen innehöll de inlämnade listorna, 1 341 namn – ca 150 färre namn än som tidigare uppgetts, men ändå betydligt fler än som krävdes för att uppnå 10 procent.