När kameran blundar så kommer syndarna undan

Färre bilder från fartkamerorna går vidare till polisen.  foto: pekka pääkkö
Färre bilder från fartkamerorna går vidare till polisen. foto: pekka pääkkö
Fortkörarna i Huddinge kom lindrigt undan förra året. Fartkamerorna fångade knappt hälften så många som året innan. Detta på grund av att fotona i färre fall går vidare till polisen.

– Syftet med kamerorna är inte att sätta dit folk, utan att få ner hastigheten, säger Anders Drugge på Rikspolisstyrelsen.

Nästan 14 000 bilister har de tre senaste åren fått böter efter att ha kört fort förbi kamerorna på länsvägarna 226 och 259. Under 2011 fanns de med bland de mest övervakade i Sverige. Men förra året trappades fotograferingen ner. Då skickades 54 procent färre böter ut från Rikspolisstyrelsens sektion i Kiruna som sköter ärendena.

Antalet böter sjönk från 6 522 till 2 943. Men det berodde inte på att bilisterna körde saktare. Hastigheten var ungefär densamma som året innan.

– Vi jämnfördelar bevakningen mer i Sverige. Men även om kamerorna tar färre foton så kan vi se att antalet hastighetsöverträdelser minskar något även om vi varierar antalet kort, säger Alexander Hurtig, målstrateg på Trafikverket.

Trafikverket bestämmer tillsammans med Rikspolisstyrelsen på vilka vägar i landet fartkamerorna ska fånga flest bilister. På så sätt är antalet fotograferade fartsyndare mer eller mindre bestämt på förhand. När kvoten är uppfylld skickar kamerorna inga fler foton till Kiruna. Vilka vägar som väljs ut beror delvis på hur stora problem vägarna har med hastighetsöverträdelser och olyckor, men också hur många rapporterade foton Kirunapolisen mäktar med.

Kamerorna i skåpen är alltid i gång, och även om de inte alltid skvallrar för polisen så berättar de för Trafikverket hur de förbipasserande sköter sig. Och både Kirunapolisen och Trafikverket är i stort nöjda med hur hastighetsgränserna efterlevs i Stockholms län. Här är folk bättre på att hålla sig på rätt sida fartgränsen än ute i resten av landet.

På länsväg 226, Huddinge­vägen, håller 19 av 20 förare fartgränsen när de passerar fartkamerorna.

Enligt Trafikverkets statistik körde bara 1 av 100 förare mer än 6 kilometer för fort vid passering. Sedan kamerorna på länsväg 226 kom upp, år 2006 och 2007, har antalet dödade och svårt skadade på vägen minskat med 84 procent.

Fakta

Så många böter har skrivits ut

Källa: rikspolisstyrelsen