ANNONS

Här ska du bo om kriget kommer

Sjukvårdsmaterial, som bårar, och filtar som legat i skyddsrummet i över 50 år.
Sjukvårdsmaterial, som bårar, och filtar som legat i skyddsrummet i över 50 år.
I det här skyddsrummet, under jorden på Rinkeby torg ska över 140 personer rymmas.
I det här skyddsrummet, under jorden på Rinkeby torg ska över 140 personer rymmas.
De cylinderformade papptunnorna är skyddsrummets toaletter.
De cylinderformade papptunnorna är skyddsrummets toaletter.
Om kriget kommer får de flesta innevånarna i södra Järva plats i skyddsrummen.
Men inte alla.
Det instabila läget i omvärlden har gjort att regeringen just nu över hur den ska skydda befolkningen.
ANNONS

Djupt under jorden finns ett okänt Rinkeby och Tensta, som står berett i fall kriget kommer. Under marken på Rinkeby torg finns ett av områdets 92 skyddsrum. Där täcker dammet lådor med filtar, brandskyddsutrustning och vattenpumpar som legat där i cirka femtio år.

Om kriget kommer ska 140 personer få skydd där. Sina behov kommer man att få göra i en 30-liters tunna med förslutbart lock och tilldelas en vattenranson på 10 liter, som ska räcka i tre dagar. Det är så länge man beräknas att vistas i skyddsrummen.

Och det blir trångt. Varje person beräknas få en yta på 0,75 kvadrat.

Mitt i:s kartläggning visar att det totalt finns drygt 30 000 platser i de över 230 skyddsrummen i Tensta och Rinkeby. De flesta ligger i flerfamiljshus och skolor.

Även om södra Järva har många skyddsrumsplatser så kommer inte alla att få plats. Så ser det ut i hela landet. Totalt saknas två miljoner skyddsrumsplatser.

– Skyddsrum är en lösning som främst har bedömts ge ett relevant skydd för människor i tätorter. Men hur man ska se på den här frågan är också något som kan komma att belysas i arbetet med vårt regeringsuppdrag, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Under 2017 ska MSB göra en översyn av befolkningsskyddet i händelse av krig. Bakgrunden är den världspolitiska utvecklingen som bedöms vara mer osäker i dag än på länge.

– Det är flera delar i att se över förutsättningarna för ett modernt och framtida befolkningsskydd. Skyddsrummen är en del av det, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

I dag används flera skyddsrum som förråd, vilket är tillåtet. Regeln är att det inte får ta mer än 48 timmar att återställa det till sitt originalskick. Utrymmen ska skydda oss från bränder, stötvågor, splitter, gas, radioaktivitet och biologiska stridsmedel.

ANNONS

Skyddsrum började byggas vid andra världskriget. Då fick också privata fastighetsägare i uppdrag att förstärka sina källare till enklare skyddsrum. Under Kalla kriget satsade staten åtskilliga miljarder på att bekosta skyddsrum. När Sovjetunionen och Warsawapakten upplöstes 1991 fanns platser till 80 procent av befolkningen på 8,6 miljoner. Sedan dess har få nya skyddsrum byggts trots att befolkningen har växt.

Sedan 2002 byggs inte längre några skyddsrum i Sverige mer än som ersättning när gamla behöver uppgraderas vid renoveringar.
Enligt, Svante Werger, får myndigheten allt oftare frågor om skyddsrum från allmänheten.

Skulle vi klara att ta oss till skyddsrummen om kriget kom i dag?
– Då skulle vi inte ha en förberedd organisation för att hjälpa människor till skyddsrummen, utan skulle behöva improvisera. Det kan jag säga.

Här hittar du ditt närmaste skyddsrum 

Fakta

Så många platser finns det

Stadsdel  Skyddsrumsplatser  Befolkning  Andel som har skyddsrum
Tensta       16 926                         18 197               93 %
Rinkeby    13 678                          15 844              86 %
Spånga      11 675                          15 844               74 %
Hässelby   24 407                         36 785              66 %
Vällingby  31 146                          35 776               87 %

Befolkningssiffrorna är från 31 december 2015

Källa: MSB
Fakta

Här finns skyddsrummen 

Skolorna
Skolorna har många skyddsrum i sina lokaler. Rinkebyskolan har till exempel plats för 185 och Bredbyskolan 231.

Flerfamiljshusen.
Här finns de flesta skyddsrummen, de flesta med plats för mellan 130 – 300 personer. Många av de här skyddsrummen fungerar i dag som källarförråd.

Lunda industriområde
I Lunda finns drygt 20 skyddsrum med 3636 platser.