När pappa har träffat en ny

Efter skilsmässan, innan ett nytt liv etablerats, kanske mamma eller pappa träffar någon ny. Hur gör man då?

Familjeterapeuter tar upp ett svårt ämne.

– När man är nykär kan man få för sig att alla förstås vill träffa denna nya fantastiska människa genast men barnen kanske inte är mogna för det än. Det är bra att ta det lugnt och känna efter när det är dags.

Det säger Anita Blom af Ekenstam som arbetar som familjeterapeut på Resursteamet i Täby.

Tillsammans med sin kollega Kerstin Svart Eriksson ska hon, den här månaden, föreläsa om situationen efter skilsmässan för intresserade föräldrar i Täby.

Mycket sägs om problem i en relation, om familjeterapi, om fördelar och nackdelar med skilsmässa men när man väl bestämt sig och klarat av att flytta isär, vad händer då?

– Det viktiga här är att lyssna på sina barn och att ta deras känslor på allvar, att ta hänsyn till dem. Barn är rätt konservativa, de vill ha kvar det som det var. De måste få en chans att hänga med.

Anita Blom af Ekenstam konstaterar att det gäller att balansera sin egen längtan efter ett nytt liv mot det faktum att barnen befinner sig i en helt annan fas. Men hon och Kerstin Svart Eriksson kommer också att prata om det som händer när man flyttat ihop.

– Det är inte en ny kärnfamilj som bildas det blir en familj där man har olika känslomässiga band mellan varandra. Detta kräver lite extra av den nya relationen för den måste tåla att partnerns barn är nummer ett och att man själv kommer på andra plats.

Fakta

Två föreläsningar

EQ i föräldrarollen: Sofia Norberg, som arbetar med ledarskap, föreläser om den svåraste formen av ledarskap – föräldraskapet. Tisdag 6 november klockan 18.30–20.30 i aulan på Åva gymnasium, Åva skolgränd 1-3.

Från skilsmässa till ny familj: Familjeterapeuterna Anita Blom af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson föreläser. Tisdag 20 november klockan 18-20 i Täbysalen i Tibble församlingshus, Täby centrum. Se artikeln.