Nära halverat antal sommarjobbsökare

460 sökte i år.
460 sökte i år.
Ifjol sökte 823 ungdomar sommarjobb i Sundbyberg. I år är antalet sökande 460.

Ansökningstiden har gått ut för att söka sommarjobb genom kommunen. Det är 460 ungdomar som sökt i år, nästan en halvering av fjolårets sökandeantal.

Målgruppen har i år snävats av till att inte gälla elever i årskurs nio.

Av de 823 sökande ungdomarna 2015 tackade 763 ja till jobb.

Snart påbörjas matchningen mellan årets sökande och företag och kommunala verksamheter.