Kommunen sade nej till hyresrätter

Johan Fahlin vill gärna fortsätta dialogen med kommunen om att expoatera Lövsättra.
Johan Fahlin vill gärna fortsätta dialogen med kommunen om att expoatera Lövsättra.
Ett företag vill bygga 1 000 nya bostäder i Lövsättra, en stor del av dem skulle, enligt markägaren, vara hyresrätter.

Men kommunen säger nej.

- Vi vill ha hyresrätter nära kollektivtrafik, säger Ylva Mozis (FP).

Ett helt nytt bostadsområde med 1 000 bostäder, övervägande flerbostadshus, men också villor och radhus skulle kunna växa fram i Lövsättra vid Rosenkälla i anslutning till golfbanan som finns i området.

I februari lämnade markägaren, som är en av de större markägarna i Vallentuna, in en ansökan om en ändring av detaljplanen till kommunen.

– Vi förvärvade marken då vi ansåg att det skulle passa bra med bostäder där. Vi anser att det är ett bra läge nära kommunikationer, grönområden, Stockholm och service, inte minst om det nya handelsområdet i Gillinge öppnar, säger Johan Fahlin, på Fahlin förvaltning som äger och förvaltar marken.

Men kommunen vill inte ha bostäderna. Ett bostadsområde Lövsättra är nämligen inte i linje med översiktsplanen, det dokument som anger hur bostadsbyggandet i Vallentuna ska utvecklas över tid.

I ett beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott från tidigare i höstas står bland annat att kollektivtrafikförsörjningen på platsen är för dålig.

– Vi sa nej på grund av begränsad kollektivtrafik och att det inte finns vatten och avlopp. Kommunen måste först ha planer vad vi vill med området innan vi går vidare med detaljplaner, säger Jaana Tilles (S), ledamot i kommunstyrelsen.

En stor del av bostäderna i Lövsättra skulle enligt företagets planering bli hyresrätter.

– Vi är inriktade på förvaltning av hyresrätter och avser att i första hand bygga sådana, säger Johan Fahlin.

I Vallentuna råder brist på hyresrätter. Här finns minst andel hyresrätter i hela länet. Både Alliansen och oppositionen vill se fler hyresrätter i Vallentuna

Varför säger politiken nej när ett företag är villigt att bygga hyresrätter?

– Det stod inget om upplåtelseform i ansökan. Socialdemokraterna vill bygga främst nära Roslagsbanan, säger Jaana Tilles.

Ändrar det något när du får höra att de vill bygga hyresrätter?

– Jag vill inte ha hyresrätter utan fungerande kollektivtrafik utan kommunalt vatten och avlopp och långt från kommunal service.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Mozis (FP), håller med.

– Det är inte det vi är emot hyresrätter men vi vill ha dem nära kollektivtrafik.

Kan ni ändra er? Det här området ska ju bebyggas, med både handel och bostäder.

– Förutsättningarna kan ändras när regionen växer men som det ser ut i dag finns ingen anledning att ta något annat beslut.

Fahlin förvaltning har inte gett upp planerna på bostadsområdet och vill fortsätta prata med kommunen om detta.

Socialdemokraterna vill bygga nära kollektivtrafik, främst nära Roslagsbanan, säger Jaana Tilles.

Fakta

Nära nya Ullnaområdet i Täby

Området som skulle byggas ligger i Lövsättra, nära Rosenkälla. Söder om området ligger Ullnasjön och Arninge handelsplats. I Ullna, på Täbysidan, byggs nu ett stort bostadsområde.

I Lövsättra vill byggherren enligt sin ansökan bygga 670 bostäder i flerbostadshus, 195 villor, 185 kedjehus och 195 radhus.