ANNONS

Närhet till barnen lockade

Hans Eklund lämnade Bromma och flyttade till Kallhäll förra året, och han är inte ensam. 3  339 personer flyttade till Järfälla från andra kommuner i länet i fjol.
Hans Eklund lämnade Bromma och flyttade till Kallhäll förra året, och han är inte ensam. 3  339 personer flyttade till Järfälla från andra kommuner i länet i fjol.
Hans Eklund är en av de 5 277 personer som flyttade till Järfälla förra året. Han valde Kallhäll för att komma närmare barn och barnbarn.

– Jag tror att naturen lockar många hit, säger han.
ANNONS

Siffrorna för befolkningsförändringar förra året är sammanställda. Järfälla växte med 957 invånare och på nyårsdagen bodde 69 167 personer i kommunen. Milstolpen 70 000 närmar sig och kommunen har redan börjat förbereda bevakningen för att se ­exakt när det händer.

– Under det här året kommer vi med all sannolikhet över 70 000. Min gissning är att det blir någon gång under det tredje kvartalet, säger Leif Blomqvist, statistiker och säkerhetschef vid Järfälla kommun.

Hans Eklund är en av de 5 277 som flyttade till Järfälla förra året. Han lämnade lägenheten i Bromma när hans fru gick bort och flyttade till en mindre lägenhet i Kallhäll, nära centrum.

– Jag har barn och barnbarn i Kallhäll så det var naturligt. Jag trivs jättebra.

Han tror att närheten till naturen gör att många vill flytta hit.

– Skog, strövområden, Mälaren och svamp är alltid populärt.

Leif Blomqvist, som har arbetat med demografi på kommunen i många år men nyligen sadlat om till säkerhetschef, gör en annan analys. Han menar att det är hela Stockholmsregionens tillväxt som gör att folk flyttar till Järfälla.

Många Järfällabor pendlar till andra kommuner för att arbeta, skillnaden på dagbefolkning och nattbefolkning är stor. Bra kommunikationer gör att personer som jobbar i Stockholm gärna väljer att bosätta sig i Järfälla.

Samtidigt är det många som lämnar kommunen. Befolkningsökningen beror till största del på inflyttning från andra länder och att fler föds än dör. För att kommunens mål på 30 000 nya invånare till 2030 ska hålla krävs det att inflyttningen från utlandet fortsätter i samma höga takt, menar Leif Blomqvist.

ANNONS

Några analyser av vilka grupper som flyttar till Järfälla gör inte Järfälla kommun. Byggbolagen lägger inte heller någon större kraft på att göra analyser, det som byggs går åt ändå.

Men mäklarna kan skönja vissa trender.

– På Barkarbyfältet är det en klar och tydlig trend att folk i åldrarna 25 till 50 år från nordvästra Stockholm flyttar in. Anledningen är att Barkarby ligger så bra till ur ett infrastrukturperspektiv, säger Per Stenmark, mäklare och del­ägare vid Husmanhagberg Järfälla.

Äldre personer som köpte hus i Järfälla under den senaste byggboomen på 60- och 70-talet har inte haft någonstans att ta vägen, menar Per Stenmark. Men nu har bygget av seniorboenden kommit igång vilket kan leda till större inflyttning av barnfamiljer framöver när de gamla villorna kommer ut på marknaden.

Fakta

836 bebisar föddes i Järfälla i fjol

Förra året föddes 836 barn ­i ­Järfälla. 483 invånare avled.

Under året flyttade 5 277 personer till kommunen. 3 339 kom från Stockholms län, 976 från övriga landet och 962 från andra länder.

4 671 personer lämnade Järfälla. 3 313 flyttade inom länet, 1 040 till övriga Sverige och 318 personer flyttade utomlands.

Under 60-talet, när Viksjö byggdes, växte Järfälla med 30 000 invånare.

Sveriges befolkning ökade med 88 971 och det bodde 9 644 864 personer i landet den 1 januari.

Källa: SCB

ANNONS