ANNONS

Narkotikan flödar bland ungdomar

Handens pendeltågsstation är ett vanligt tillhåll för narkotikaöverlåtelse. ”Det finns ett naturligt stråk i området, samtidigt som man kan vara undanskymd och göra en snabb affär”, säger Daniel i Haningepolisens narkotikagrupp.
Handens pendeltågsstation är ett vanligt tillhåll för narkotikaöverlåtelse. ”Det finns ett naturligt stråk i området, samtidigt som man kan vara undanskymd och göra en snabb affär”, säger Daniel i Haningepolisens narkotikagrupp.
Antalet rapporterade narkotikafall bland ungdomar slår nya rekord i Haninge.

Haningepolisens riktade insats i januari avslöjade 14 ungdomar – på bara sex dagar.
ANNONS

Narkotikans utbredning i Haninge har varit ett känt problem hos polisen i flera år. Och brukandet ökar hela tiden. Trots vintertid, med få ungdomar utomhus, rapporterade Haningepolisen i en specialinsats 14 narkotikafall på mindre än en vecka i januari.

De flesta var helt nya bekantskaper för polisen.

– Narkotikan har aldrig varit så utbredd i Haninge som nu, och preparaten går ner i åldrarna. Nu hittar vi amfetamin hos 15–16-åringar, det gjorde vi inte för fem år sedan, säger Daniel Edlund, gruppchef för narkotikagruppen och anställd vid Haninge­polisen sedan tolv år tillbaka.

Haningepolisen har lagt ner allt mer resurser på narkotikabekämpning. Den riktade narkotikagruppen har växt från två till sex poliser, men enligt Daniel Edlund hade gruppen behövt vara ännu större.

– Vi ser en ökning med 200 narkotikafall årligen bland ungdomar. Det är en väldigt stor ökning som pågår. Men vi upptäcker också fler i dag än vad vi gjorde innan vi ökade resurserna. Ju mer vi arbetar, desto mer hittar vi, säger Daniel Edlund, som under hela 2008 rapporterade in blott 34 fall.

Det är vid Handens pendeltågsstation som Daniel Edlund och hans kollegor, alla civilklädda, funnit mest narkotika. Flera gånger har de tagit folk på bar gärning.

– Vi pratar alla åldrar. Det är en bekväm plats för dem att göra affärer på, säger han.

Pojkar rapporteras oftare in än flickor, vilket inte bara har att göra med att manliga poliser inte får visitera flickor.

– Det är svårare att se på tjejer om de är påverkade, jag har väldigt mycket lättare att se om en kille är påverkad, säger Jannike i narkotikagruppen.

ANNONS

Enligt elevenkäter som gjorts har 23 procent av alla elever i gymnasiets årskurs 2 i Haninge provat narkotika.

– Många föräldrar vill inte inse, eller inser inte, att de har ett barn som missbrukar. Vi försöker ta tid på oss att förklara, och tar alltid ett snabbtest när vi gör hembesök, säger Daniel Edlund, som planerar fler riktade specialinsatser under året.

– Allt talar för att vi kommer att rapportera ännu fler fall redan nästa vecka vi hårdsatsar.