Ett steg närmare en fritidsgård i Ursvik

fritidsgård Ursvik
Andreas Holm har länge legat på politikerna om att de måste ordna en fritidsgård i Ursvik.
Ursviksborna har länge efterfrågat en mötesplats för unga i området.
– Jag är orolig för vad som händer med området om vi inte får en fritidsgård, säger Andreas Holm, engagerad i nattvandringen i Ursvik.
Nu har ävenpolitikerna börjat inse behovet av en fritidsgård.

2005 togs första spadtaget för Stora Ursvik och barnfamiljerna flyttade in i rask takt.

Nu har barnen växt upp och behovet av en fritidsgård där de unga kan vara på sin lediga tid, är stort.

Andreas Holm i Ursvik har länge legat på politikerna om att försöka få till en fritidsgård, men det har gått trögt.

Man har råd att reparera det sabotage som de unga gör, men man har inte råd att satsa på en fritidsgård

Andreas Holm

– Jag har hela tiden fått svaret att det inte finns några pengar. Det enda jag kan se är att man har råd att reparera det sabotage som de unga gör, men man har inte råd att satsa på en fritidsgård till dem, säger han.

Nattvandrarna ser problemen

Andreas Holm leder även nattvandringen i Ursvik och ser många av de problem som finns i området.

– Det är stökigt och ungdomar är ute på gatorna och skriker och kastar saker. Eller använder trapphus som fritidsgårdar för att ha någonstans att hänga. De gör det unga gör när de inte har något att göra. Jag är orolig för vad som händer med området om vi inte får en fritidsgård, säger han.

Använder trapphus som fritidsgårdar för att ha någonstans att hänga

Andreas Holm

Han kastade nyligen ut frågan på Facebook om hur intresset ser ut för en fritidsgård, och uppslutningen har varit stor berättar han.

– Det finns ett stort intresse. Många tycker verkligen att det behövs en fritidsgård.

Fakta

Tre fritidsgårdar finns i dag

Fritiden (för 13-18 åringar) och Aggregat (för 15-25 åringar) i Hallonbergen centrum.

Fritidsgården Stationen som ligger i Ängskolan, på Vackra vägen.

Aktivitetshuset Hundra74:an i Rissne centrum.

Källa: Sundbyberg stad

Behov av fjärde fritidsgård

Frågan har även varit uppe på politikernas bord ett antal gånger. Länge har man tyckt att det räckt med de tre fritidsgårdar som i dag finns i kommunen.

– Många föräldrar vill inte skicka sina barn till de andra fritidsgårdarna där man inte har någon koll på dem. Är de unga i Ursvik så vet man i alla fall att de är i området, säger Andreas Holm.

På kommunfullmäktigemötet i mitten av februari kom dock frågan upp på nytt efter att flera medborgarförslag kommit in, med en vädjan om att ordna en mötesplats för unga.

Nödvändigt att öppna en fjärde fritidsgård här

Johan Storåkers (L)

– Vi har inte kommit jättelångt i planerna än, men i och med att det nu bor så mycket barn och unga i Ursvik så ser vi det som nödvändigt att öppna en fjärde fritidsgård här, säger Johan Storåkers (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ursvik aktivitetshus Milot

Aktivitetshuset i Milot, där bland annat parkourhallen ligger i dag, är en av lokalerna som skulle kunna fungera som fritidsgård enligt kommunen. Foto:Maria Lilja

Aktivitetshuset i Milot en kandidat

Andreas Holm menar att det finns många eldsjälar i Ursvik som skulle kunna tänka sig att vara med och jobba på en fritidsgård.

– Många skulle jobba ideellt för ungdomarnas skull. Se bara på oss som nattvandrar, vi får inget betlat men finns här för ungdomarna.

Johan Storåkers erkänner att kommunen missat att utveckla kultur- och fritidsaktiviteterna i Ursvik och Brotorp i samma takt som barn och unga flyttat in.

Många skulle jobba ideellt för ungdomarnas skull

Andreas Holm

– Det behövs fler aktiviteter här och en ny fritidsgård är en viktig pusselbit i det jobbet, säger Johan Storåkers.

Ska den då drivas i kommunal regi?

– Det är en naturlig grundutgångspunkt, men vi är inte ideologiskt emot en privat aktör, säger Johan Storåkers.

Anderas Holm föreslår att man skulle kunna få liv i den gamla K-märkta byggnaden intill Kymlinegskolan.

Kultur- och fritidsförvaltningen har också börjat titta på om man skulle kunna utveckla aktivitetshuset i Milot till en fritidsgård. Förvaltningen vill nu ha in synpunkter och idéer från Ursviksborna om vilka önskemål som finns.