Allt närmare grönt ljus för ny bussterminal

Ingång för resenärer från Katarinavägen till den nya bussterminalen.
Ingång för resenärer från Katarinavägen till den nya bussterminalen.
Trots kritik går planerna för den nya bussterminalen i Katarinaberget vidare.
Det nya förslaget till detaljplan förväntas nu godkännas av både stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.
– En rimlig prognos är att den går igenom, säger Roger Mogert (S).

Staden har länge velat bygga en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget, under Katarinavägen och Mosebacke, som ska ersätta den gamla terminalen vid Slussen. Men turerna har varit många och frågor har ställts kring bland annat kostnaden för projektet samt säkerheten i den planerade terminalen.

Den förra detaljplanen stoppades av mark- och miljödomstolen, men nu väntas stadsbyggnadsnämnden, trots kritiken, att godkänna stadsbyggnadskontorets nya förslaget till detaljplan och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande där den enligt stadsbyggnadsrådet Roger Mogert (S) också kommer att godkännas.

– Planen är ju egentligen redan antagen en gång. Nu ska det bara göras rätt och riktigt och man ska gå igenom hela processen en gång till. Men en rimlig prognos är att den går igenom, säger han.

Var ute på samråd

I somras sändes planförslaget ut på samråd, och 333 yttranden kom in. Därefter har även en oberoende granskning gjorts, då inkom ytterligare 145 yttranden. Många pekade på riskerna med att bygga en bussterminal i ett berg, som hur man ska utrymma terminalen om den skulle börja brinna. Flera önskade istället en bussterminal i markplan vid kajen. Kritik riktades också mot att det var svårt att ta till sig materialet för samrådet.

Utifrån inkomna synpunkter har ett par marginella justeringar gjorts i det nya förslaget till detaljplanen, men stadsbyggnadskontoret kvarstår i sin bedömning att alternativet att placera bussterminalen i Katarinaberget är det bästa alternativet för fortsatt busstrafik mellan Nacka- och Värmdö kommun och centrala Stockholm.

Bussterminalen beräknas stå klar år 2025, om allt går enligt stadens planer. Kommunfullmäktige tar ställning till planerna i mars.


Läs mer om bussterminalen:

2016/11/1: Så mycket kostar nya bussterminalen i Slussen

2016/07/14: Planerna för nya bussterminalen vid Slussen får kritik

2016/05/27: Så blir bussterminalen vid Slussen – tyck till om det nya förslaget