Ett steg närmare naturreservat i Årstaskogen

Årstaskogen
Reservatet föreslås få namnet Årstaskogen och Årsta holmar naturreservat.
Den långa vägen mot ett naturreservat i Årstaskogen börjar närma sig mål.
Nu skickar flera nämnder vidare förslaget till länsstyrelsen.

Frågan om naturreservat i Årstaskogen är en långdragen historia. Men nu tar planerna sett steg närmare verklighet.

Exploateringsnämnden föreslås på sitt möte nästa vecka ta beslut om att skicka vidare förslaget på samråd till länsstyrelsen.

Likadant föreslås Miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden göra.

Samråd om ett förslag till naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar hölls 2014. Men i maj presenterades planer på att bygga 800-1 000 bostäder i skogen och gränserna för reservatet har korrigerats.

1 000 bostäder ska byggas i Årstaskogen

Reservatet föreslås få namnet Årstaskogen och Årsta holmar naturreservat. Beslut i kommunfullmäktige beräknas till våren 2018.