Stort steg närmare Svartviks strand

160 lägenheter kan snart börja byggas vid Mälaren i Kungsängen.
160 lägenheter kan snart börja byggas vid Mälaren i Kungsängen.
Detaljplanen för Svartviks strand är klubbad. Nu kan sakägare överklaga till och med den 25 april.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars antogs detaljplanen för Svartviks strand. Det innebär ett stort steg närmare byggandet av 160 lägenheter med tre höghus vid Mälaren. Planområdet sträcker sig från Svartvikens strand i öster upp till Prästhagsvägen och Enköpingsvägen i väster.

Nu finns möjlighet att överklaga beslutet skriftligen till Upplands-Bro kommun till och med den 25 april 2018.

De som har rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen är framförallt berörda sakägare. Det kan handla som angivna ägare, tomträttshavare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende.

Oppositionen har varit kritiska mot förslaget. Nedan följer ett utdrag från Moderaternas och Liberalernas reservation:

”När kommunstyrelsen gav planuppdraget framhöll vi att nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och ha mjuka övergångar mellan olika hustyper med olika våningshöjder. Förslaget sådant det fortfarande läggs fram innebär dock en mycket tät exploatering, med radikalt högre hus än som hittills finns i det direkta närområdet och massiva husfasader längs Enköpingsvägen och Prästhagsvägen vilket inte finns på andra ställen i Kungsängen”.