Ett steg närmare utbyggnad av förskola

Blommans förskola.
Blommans förskola.
Planerna för att bygga ut Blommans förskola i Bro går vidare. Nu ska förslaget skickas ut på granskning.

I mars förra året skickade Kommunstyrelsen ut en detaljplan på samråd för att kunna bygga ut förskolan. Nu har alla synpunkter samlats ihop och förslaget skickas vidare i processen.

Planen är att bygga ut Blommans förskola så att den ska kunna ta emot 120 barn, istället för dagens 80. Anledningen är att barnkullarna i Upplands-Bro kommun växer.

En ny anslutning ska göras mellan förskolan och Blomstervägen, gång- och cykelvägen ska dras om och parkeringsplatsen ska göras om. Man vill också bygga ut förskolegårdens yta.

Den 1 juni ska alla remissvar ha skickats in till kommunen.