ANNONS

Näst värst utsatta t-banestationen

Tunnelbanans slut-stationer är mest brotts-belastade om man ser till antalet människor som rör sig där.

Hjulsta är näst värst drabbat.
ANNONS

Det är eftermiddag och skymningstimme och människor strömmar i vågor till och från tunnelbanan i Hjulsta. I takt med att mörkret faller på och antalet människor tunnas ut brukar otryggheten smyga sig på.

– Jag känner mig precis lika trygg här som på en lugnare tunnelbanestation som exempelvis Rådhuset. Men jag vet att inte alla gör det, säger Ahmed Mahammed.

En ny rapport visar att tunnelbanans slutstationer är farligare än T-centralen. Vania Ceccato som är forskare på KTH och har undersökt brottsligheten vid tunnel- banestationerna genom att gå igenom polisens brottsdatabas och SL:s händelserapport.

– Klart flest brott sker på T-centralen. Men sett till antalet människor som rör sig på stationerna sker det fler brott på ändstationerna, säger hon.

Näst efter Hagsätra toppar Hjulsta listan över de t-banestationer som är mest brottsutsatta.

– Det handlar om allt från klotter, bråk, hot mot personal och stök, säger Vania Ceccato.

Flera av de Hjulstabor som Lokaltidningen Mitt i pratar med har sett brott begås vid tunnel-banestationen, och flera berättar att de känner obehag när de går till och från tunnelbanan, speciellt när det är mörkt och lite folk ute.

I en enkät som Stockholms stad gjort svarade 64 procent att de känner sig otrygga någon gång under vägen till eller från tunnelbanan. Flera vi talar med kring Hjulsta torg tycker att det borde vara vakter oftare i tunnelbanan.

Studien visar att stationer som upplevs som otrygga ofta är förknippade med synliga sociala störningar, där det är vanligt med våld och ordningsproblem och där det är dålig övervakning.

ANNONS

Trygga stationer är ofta mindre, har effektiv formell social kontroll och har en naturlig övervakning. De behöver nödvändigtvis inte vara centralt belägna.

– Tryggheten handlar inte bara om den fysiska miljön. Det är en större fråga som handlar om hela samhället, säger Vania Ceccato.

På Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning satsar man på nattvandringar och tät kontakt med polis och väktare för att öka tryggheten i området.

– Vi har nattvandringar med vuxna och ungdomar. Varje fredag samlas de i en lokal där polisen informerar om vad som är på gång. Sedan skapar man en sms-kedja så att man snabbt kan informera varandra om det händer något. Vi har också bra samarbete med polisen och vakter, säger Anette Karlsson, kommunikationsstrateg på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Flera Hjulstabor som Lokaltidningen Mitt I pratat med säger att de känner obehag när de går till och från tunnelbanan.

Fakta

Är du otrygg när du går till eller från tunnelbanan på kvällen?

Chanthip Bunpuchdee, 29, Hjulsta: ”Nej. Jag åker bara dagtid och bara en station till Tensta.

De skulle kunna göra i ordning hissen, den är smutsig och luktar illa.”

Hichem Hallabia, 30, Hjulsta: ”Det händer en del, jag har sett iphonestölder på helgkvällar och så, men för egen del är jag inte rädd. Jag kommer från Italien, det är mycket bättre i tunnelbanan här.”
Deria Abdullah, 
22, Hjulsta: ”På vardagskvällar och när det är lite folk tycker jag att det är lite läskigt. Jag har sett rätt mycket bråk på tunnelbanan. Det behövs fler vakter och bättre belysning.”
Dan, 54, Hjulsta:

”Ja, alltid. Ungdomar hoppar över spärrar utan att betala och spärrvakterna gör ingenting. När jag säger till har de en hotfull attityd. Det borde vara fler vakter och biljettkontroller.”