Nästa år öppnas Nynäsvägen helt

Byggarbetet med cykelväg och bullerskärmar utmed Nynäsvägen orsakar just nu långa bilköer. Och skakningar i husen.

Först nästa år ska allt vara klart.

Det är strax efter lunchtid och kommer man körandes söderut mot Nynäsvägen börjar köerna redan i Söderledstunneln respektive Södra länken. De slutar först där Sockenvägen korsar Nynäsvägen.

80 000 – 90 000 fordon trafikerar Nynäsvägen varje dygn nu på sommaren. Normalt är det 100 000.

Vid en av bensinmackarna utmed Nynäsvägen står Camilla Hagman och tankar.

– Jag försöker undvika att köra här på Nynäsvägen in till stan på morgonen, för då är det 20 – 30 minuter i kö, säger hon.

Hon tycker ändå att trafiken på Nynäsvägen lugnat ned sig nu i semestertid.

Köerna orsakas av arbetet med bullerskärmar och cykelbanor på lokalgatorna längs Nynäsvägen, vilket gör att trafiken måste dirigeras om. Arbetet påbörjades i februari och anledningarna till att arbetet tar tid är många.

– Det är mycket förberedande arbete, säger Jacob Günther, biträdande projektledare vid Nynäsvägen.

För det första ska tusen pålar ner i marken innan det går att börja sätta dit bullerskärmarna i betong. Skärmarna måste förankras för att ta så lite plats som möjligt, så att inte trädens rötter förstörs. Men pålningen är nu i stort sett klar.

För det andra går det många ledningar i marken som måste ses över. Varje gång Stockholm stad utför vägarbeten hör de av sig till de företag som har vatten, telefon och el eller gas i ledningarna. Det är för att de då kan passa på att lägga om gamla ledningar när det väl är utgrävt. På så sätt slipper man gräva flera gånger.

Dessutom är det ganska trångt på plats, vilket gör att arbetet tar lite längre tid än normalt. December 2012 planeras bullerskärmarna vara uppe.

Arbetet med att sätta pålar i marken har även stört de boende i området. En del har hört av sig till kommunen för att de störts av skakningar i sina hus.

– Vi har mätt skakningarna men de visar att de inte skadar fastigheterna. Skakningar kan vara störande, vi människor är känsliga för vibrationer. Men det krävs mycket innan de orsakar skador, förklarar Elisabeth Ström, sakkunnig inom buller vid Stockholm stad.

Under arbetet har ett körfält i vardera riktningen på Nynäsvägen stängts av mellan klockan nio på förmiddagen och tre på eftermiddagen varje vardag. Men sedan trafiken minskat efter midsommar har körfälten nu stängts av dygnet runt alla dagar i veckan.

– Efter sommaren kommer dock avstängningarna att bli färre och Nynäsvägen vara helt öppen i rusningstid, säger Jacob Günther.

Lokalgatorna i området har sedan arbetet började också blivit mer trafikerade, på grund av att trafiken på Nynäsvägen nu leds om tills påfarterna är färdiga senare i sommar.

För att förhindra olyckor när trafiken ökar har trafikkontoret satt upp automatiska ”du kör för fort”-skyltar. Och det är 30 kilometer som gäller på lokalgatorna. Polisen gör också kontroller emellanåt.

En annan förändring som kommer med vägarbetet är att alla 450 parkeringsplatser på lokalgatorna, utom handikapplatserna på Nynäsvägen, är tillfälligt borttagna under byggtiden.

– När vi är klara blir det drygt 200 parkeringsplatser på den sidan där husen ligger, säger Jacob Günther.

Bygget av cykelvägen på östra lokalgatan är påbörjat och ska vara färdigt den sista december. På västra sidan kan man börja bygga tidigast i oktober och den cykelvägen blir färdig någon gång under 2013 och då kommer Nynäsvägen öppnas helt.

Camilla Hagman är en av många drabbade som den senaste tiden blivit sittandes i 20 – 30 minuter i bilköer på Nynäsvägen på morgnarna.

Fakta

Tre meter höga

De tre meter höga bullerskärmarna i betong ska sträcka sig från viadukten över Sockenvägen till strax före Sofielundsplan. Bullerskyddet blir ungefär en kilometer långt.

Nynäsvägen genom Gamla Enskede är en av de mest trafikerade infartslederna mot Stockholm.

Bostäderna utmed Nynäsvägen utgör en av landets mest bullriga bostadsmiljöer.

Källa: Stockholm stad