Nästa års budget prioriterar skolan

SOLNA Stor inflyttning ställer krav på skolorna i Solna.

I budgeten för nästa år finns fortsatt prioritering på upprustning av lokaler och möjligheten att bedriva god undervisning. Även park – och yttermiljön kommer att prioriteras nästa år.