Nästa etapp på gång i Riksten

Riksten Nu påbörjas nästa steg i byggandet av Rikstens friluftsstad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del 4 av friluftsstaden.

Kommunen vill framför allt bygga en ny förskola med sex avdelningar, men också omkring 200 nya bostäder med blandad bebyggelse. Det är de förbättrade kommunikationerna som första etappen av Förbifart Tullinge skapar som gör en utbyggnad möjlig, enligt kommunen.

Våren 2014 kan en ny detalj­plan vara klar. När alla fyra delar av Riksten är färdigbyggda ska det finnas omkring 1 000 bostäder i området, enligt planerna.