Nästa höst startas ännu en ny friskola

Nästa år får Lidingö en ny friskola, Christinaskolan.

– På kort sikt innebär det en överkapacitet i området, säger Per-Åke Henriksson, utbildningschef på Lidingö stad.

Verksamheten på den nya friskolan Christinaskolan planeras starta till hösten 2013. Enligt skolans styrelseordförande Amanda Shütz ska man profilera sig genom att erbjuda språkstudier från tidig ålder och dessutom mer undervisning i engelska, matte och svenska.

– Vi ser rapporter på att svenska elever halkar efter i språk och matte. Dessutom är det allt fler som inte behärskar svenskan när de kommer upp i åldrarna. Vi tycker att det är bättre att börja tidigt än att reparera ”skadan” senare, säger hon.

Hon berättar också att skolan kommer att satsa på mindre klasser och fler lärare per elev för att barnen skall orka med de längre skoldagarna som den utökade undervisningen innebär.

Enligt Lidingö stads utbildningschef Per-Åke Henriksson, kommer etableringen till en början betyda att konkurrensen skärps. Både kommunala och fristående skolor kommer att få svårt att fylla sina platser.

– Ur ett längre perspektiv kommer det här dock att jämna ut sig. Antalet elever som går i grundskola på Lidingö kommer att öka stort de kommande tio åren,.

Per-Åke Henriksson konstaterar också att man från Lidingö stads sida välkomnar fler privata aktör­er då det bidrar till mångfald.

Eftersom Christinaskolan kommer att ha mer personal under längre tid än vanligt ökar kostnaderna för driften.

Amanda Shütz berättar att man utöver egna investeringar och banklån även fått stöd av Almia företagspartner för att starta verksamheten.

– Vi satsar på att vara en liten skola fast med hela Lidingö som upptagningsområde, eftersom vi har ett lite speciellt erbjudande. Vi är väl medvetna om att det kommer att ta några år att etablera oss. Men med tanke på att det kommer att behövas mellan 1 000 och 1 500 nya skolplatser inom de närmsta tio åren känner vi oss ganska säkra.

Fakta

Det finns 18 grundskolor på ön

På Lidingö finns i dag 13 kommunala skolor och fem friskolor. I dagsläget ser uppdelningen mellan elever ut så här på Lidingö:

Enskild grundskola: 765 elever.

Kommunal grundskola: 4731 elever.källa: lidingö stad