Nästa steg mot Albys 670 lägenheter

Så här ser visionen för Lagmansbacken ut. Illustration: Titania/Arkitema
Så här ser visionen för Lagmansbacken ut. Illustration: Titania/Arkitema
Entréerna ska vända sig mot allmänna platser där många rör sig; Illustration: Titania/Arkitema
Entréerna ska vända sig mot allmänna platser där många rör sig; Illustration: Titania/Arkitema
Illustration: Titania/Arkitema
Illustration: Titania/Arkitema
Nu fattar kommunen beslut om nästa steg i projektet som ska ge 670 nya lägenheter på Tingstorget i Alby.

Snart kan det bli dags för de boende att säga sitt om planerna.

Målet att bygga 670 nya lägenheter och samtidigt skapa en helt ny miljö på Tingstorget i Alby kommer allt närmare. Under tisdagen beslutar samhällsbyggnadsnämnden om den föreslagna detaljplanen för området ska godkännas och gå ut på samråd.

– Sedan får man lägga ut den och samdiskutera med medborgare och berörda och se vilka tankar som kommer in, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Företaget Titania vann kampen om att få bygga bostäderna och planerar för elva högre punkthus, främst på platån kring det befintliga Tingstorget, och ytterligare tre lägre lamellhus utmed Tingsvägen och Lagmansbacken.

– Vi siktar mycket på social hållbarhet. Tanken är att man ska förtäta och göra det tryggare för de som bor där och de som kommer att bo där i framtiden, säger Titanias projektchef Massoud Zolfaghari.

Man vill även skapa två nya torgmiljöer där ett av torgen ska vara mer grönskande och det andra ett mer traditionellt tunnelbanetorg, omgivet av kommersiella verksamheter. För att utveckla Tingstorget enligt förslaget kommer ett gruppboende och en kiosk att behöva rivas och förflyttas till de planerade byggnaderna.

Visionen är att Tingstorget ska präglas av korta och färgglada fasader och material som ger en mer varierad stadsmiljö. Entréer ska vändas mot gator och torg medan gårdarna blir mer slutna och ska kunna utnyttjas som ytor för umgänge och möjligheter till odling. En rad servicefunktioner som närlivs, café och gym ska också finnas tillgängliga.

– Man vill skapa en stadskaraktär och byggnaderna kommer att vara varierande plus att man kommer att ha verksamheter i botten på vissa byggnader, berättar Gabriel Melki.

Om förslaget till detaljplan godkänns kan allmänheten tycka till från den 16 november till den 18 december. Förhoppningen är att byggandet kan starta under det andra kvartalet nästa år.