ANNONS

Nästa vecka tar Attendo över Vasen

ANNONS

Det har varit en turbulent tid för personalen på Vasens vård- och omsorgsboende som drivits av en konkursförvaltare sedan slutet av januari.

Beskedet att Digni Care, som drivit verksamheten sedan 2008, gått omkull chockade många och skapade oro både kring löneutbetalningar, innestående semester och personalens fortsatta anställningar.

– Det har verkligen varit en uppståndelse även om alla har försökt att behålla lugnet. Det är framför allt personalen som har påverkats men det kan vara svårt att hålla masken inför de gamla. Det är klart att de har märkt att personalen inte mått bra, säger verksamhetschefen Brigitta Alvsrud.

Nu står det klart att Attendo Care, som i november vann upphandlingen av boendet, tar över verksamheten något tidigare än planerat, den 21 februari.

Personalen sägs då upp av konkursboet men alla tillsvidareanställda har erbjudits en anställning med sex månaders provtjänstgöring. Även vikari-er har blivit erbjudna att vara kvar kontraktstiden ut.

Massiv kritik har riktats mot Vasen under de år som Digni Care har haft ansvar för boendet. Men att det nu är skandalomsusade Attendo Care som tar över oroar inte stadsdelsdirektören Christina Rapp Lundahl.

– Vi har hela tiden uppföljningar för att garantera att vården är bra. Jag tror att Attendo är ett stort seriöst företag som har tagit lärdom av alla skriverier om Carema. Jag känner fullt förtroende för dem, säger hon.

Klart de gamla märkt att personalen inte mått bra.Birgitta Alvsrud, Verksamhetschef

ANNONS