Nästan bara bra badvatten

Botkyrka/Salem Än kan sommaren bjuda på några bad till. Hittills i år har vattenkvalitén vid Botkyrkas och Salems badplatser varit bra. Bara ett prov, taget i Albysjön vid Fittja äng 6 agusti bedömdes som ”tjänligt med anmärkning”.

I Salem fortsätter de senaste veckornas algblomning i Uttran och Flaten, men den har börjat avta, enligt rapporter från Salems kommun.