Nästan bara singelolyckor

Nu har cykelsäsongen kommit igång på allvar – och med den cykelolyckorna, som är den vanligaste olyckstypen i Stockholmstrafiken.
Nu har cykelsäsongen kommit igång på allvar – och med den cykelolyckorna, som är den vanligaste olyckstypen i Stockholmstrafiken.
Sedan 2009 har antalet singelolyckor med cykel ökat och de är nu den vanligaste olyckstypen för cyklister på Lidingö.

Lidingö kommun ska nu ta fram en cykelplan för att ”ta ett helhetsgrepp” på cykeltrafiken.

I Stockholmstrafiken skadas fler i cykelolyckor än i bilolyckor. 41 procent av de trafikskadade var inblandade i cykelolyckor, medan 31 procent skadades i bilolyckor. De cykelolyckor som är klart vanligast är singelolyckor – sju av tio – enligt statistik från försäkringsbolaget Folksam.

– Det finns i dag ingen systematik i hur man förebygger singel­olyckor, säger Maria Krafft, chef för trafik och miljö på Folksam.

För tio år sedan började Huddinge sjukhus rapportera in olyckor till Transportstyrelsen, som komplement till polisens rapporter. Nu finns alla Sveriges sjukhus, förutom Akademiska i Uppsala, med i systemet.

Sedan 2006 har 103 cykelolyckor registrerats på Lidingö. Av dessa var 64 singelolyckor, spridda över ön och lika många av dessa skedde på cykelbanor som på vägsträckor. Andelen singel­olyckor har dessutom ökat, förra året var 19 av 22 cykelolyckor av den typen.

Karl-Åke Jansson är överläkare i ortopedi på Karolinska sjukhuset. De skador han ser efter singelolyckor är allt från skrubbsår till allvarliga skallskador.

– Handleds- och nyckelbensfrakturer och urledvridning av axel är vanligt, men det vitalaste är så klart skallen. Efter en skallskada kan man få men för livet och aldrig uppnå samma förmågor som man hade tidigare, säger han.

Han tror att beteendet och körstilen kan spela in i ökningen av antalet singelolyckor.

– Hög fart är i sig inte farligt om det anpassas till rådande förhållanden. Men vurpar man är det större risk för svåra skador. Som cyklist måste man cykla på ett skadeförebyggande sätt och ha ett beteende som minskar risken för olyckor, säger han.

Dåligt underlag kan också bidra till cykelolyckor. Enligt Folksam ökar halka risken för svåra skador med mer än 100 procent.

– Underlaget är helt klart en faktor, som om det finns rullgrus eller kanter i asfalten. Men är man bra på att separera bilar från cyklar kommer singelolyckorna att dominera statistiken. Nästa steg är att förstå hur man ska minska dessa, säger Maria Krafft på Folksam.

Lidingö stad har ingen utarbetad cykelplan, men enligt Caroline Jansson, trafikutvecklare på kommunen, är den på gång.

– Vi har bra gång- och cykelvägar, men med en cykelplan kan vi planera för bland annat arbetspendling och lättare ta ett helhetsgrepp, säger hon.

I Lidingö arbetar man mycket med att hastighetssäkra passager där det rör sig gående och cyklister.

– Det finns ställen där cyklister kommer upp i höga hastigheter och det gäller också att samsas, säger Caroline Jansson.

Den sträcka som flest Lidingö­cyklister är missnöjda med är backen nedanför Foresta, från Baggeby till gamla Lidingöbron, då den upplevs som smal. Louise Hagesjö cyklar just den sträckan varje dag från Brevik till Ropsten.

– Ner från Baggeby till Torsvik går det väldigt snabbt och det kan lätt hända en olycka, man får bromsa ordentligt, säger hon.

Hon studerar på KTH, men tar tunnelbana sista biten.

– Jag tycker inte att det känns säkert att cykla i stan, även om jag inte har ramlat med cykeln sedan jag var barn, säger hon.

Fakta

Singelolyckor på cykel vanligast

Sedan 2006 har 64 singel­olyckor med cykel rapporterats på Lidingö. Av dessa var nio svåra, resten lindriga.

Ingen dödsolycka är inrapporterad sedan 2006.

Antalet svåra singelolyckor har sedan 2010 legat på två per år.

Källa: Transportstyrelsen